LCOV - code coverage report
Current view: top level - src/backend/jit/llvm - llvmjit_expr.c (source / functions) Hit Total Coverage
Test: PostgreSQL 13devel Lines: 567 847 66.9 %
Date: 2019-11-15 23:07:02 Functions: 5 5 100.0 %
Legend: Lines: hit not hit

     Line data  Source code
    1       : /*-------------------------------------------------------------------------
    2       : *
    3       : * llvmjit_expr.c
    4       : *  JIT compile expressions.
    5       : *
    6       : * Portions Copyright (c) 1996-2019, PostgreSQL Global Development Group
    7       : * Portions Copyright (c) 1994, Regents of the University of California
    8       : *
    9       : *
   10       : * IDENTIFICATION
   11       : *  src/backend/jit/llvm/llvmjit_expr.c
   12       : *
   13       : *-------------------------------------------------------------------------
   14       : */
   15       : 
   16       : #include "postgres.h"
   17       : 
   18       : #include <llvm-c/Core.h>
   19       : #include <llvm-c/Target.h>
   20       : 
   21       : #include "access/htup_details.h"
   22       : #include "access/nbtree.h"
   23       : #include "access/tupconvert.h"
   24       : #include "catalog/objectaccess.h"
   25       : #include "catalog/pg_type.h"
   26       : #include "executor/execExpr.h"
   27       : #include "executor/execdebug.h"
   28       : #include "executor/nodeAgg.h"
   29       : #include "executor/nodeSubplan.h"
   30       : #include "funcapi.h"
   31       : #include "jit/llvmjit.h"
   32       : #include "jit/llvmjit_emit.h"
   33       : #include "miscadmin.h"
   34       : #include "nodes/makefuncs.h"
   35       : #include "nodes/nodeFuncs.h"
   36       : #include "parser/parse_coerce.h"
   37       : #include "parser/parsetree.h"
   38       : #include "pgstat.h"
   39       : #include "utils/acl.h"
   40       : #include "utils/builtins.h"
   41       : #include "utils/date.h"
   42       : #include "utils/fmgrtab.h"
   43       : #include "utils/lsyscache.h"
   44       : #include "utils/memutils.h"
   45       : #include "utils/timestamp.h"
   46       : #include "utils/typcache.h"
   47       : #include "utils/xml.h"
   48       : 
   49       : typedef struct CompiledExprState
   50       : {
   51       :   LLVMJitContext *context;
   52       :   const char *funcname;
   53       : } CompiledExprState;
   54       : 
   55       : 
   56       : static Datum ExecRunCompiledExpr(ExprState *state, ExprContext *econtext, bool *isNull);
   57       : 
   58       : static LLVMValueRef BuildV1Call(LLVMJitContext *context, LLVMBuilderRef b,
   59       :                 LLVMModuleRef mod, FunctionCallInfo fcinfo,
   60       :                 LLVMValueRef *v_fcinfo_isnull);
   61       : static void build_EvalXFunc(LLVMBuilderRef b, LLVMModuleRef mod,
   62       :               const char *funcname,
   63       :               LLVMValueRef v_state, LLVMValueRef v_econtext,
   64       :               ExprEvalStep *op);
   65       : static LLVMValueRef create_LifetimeEnd(LLVMModuleRef mod);
   66       : 
   67       : 
   68       : /*
   69       : * JIT compile expression.
   70       : */
   71       : bool
   72    4466 : llvm_compile_expr(ExprState *state)
   73       : {
   74    4466 :   PlanState *parent = state->parent;
   75       :   int     i;
   76       :   char    *funcname;
   77       : 
   78    4466 :   LLVMJitContext *context = NULL;
   79       : 
   80       :   LLVMBuilderRef b;
   81       :   LLVMModuleRef mod;
   82       :   LLVMTypeRef eval_sig;
   83       :   LLVMValueRef eval_fn;
   84       :   LLVMBasicBlockRef entry;
   85       :   LLVMBasicBlockRef *opblocks;
   86       : 
   87       :   /* state itself */
   88       :   LLVMValueRef v_state;
   89       :   LLVMValueRef v_econtext;
   90       : 
   91       :   /* returnvalue */
   92       :   LLVMValueRef v_isnullp;
   93       : 
   94       :   /* tmp vars in state */
   95       :   LLVMValueRef v_tmpvaluep;
   96       :   LLVMValueRef v_tmpisnullp;
   97       : 
   98       :   /* slots */
   99       :   LLVMValueRef v_innerslot;
   100       :   LLVMValueRef v_outerslot;
   101       :   LLVMValueRef v_scanslot;
   102       :   LLVMValueRef v_resultslot;
   103       : 
   104       :   /* nulls/values of slots */
   105       :   LLVMValueRef v_innervalues;
   106       :   LLVMValueRef v_innernulls;
   107       :   LLVMValueRef v_outervalues;
   108       :   LLVMValueRef v_outernulls;
   109       :   LLVMValueRef v_scanvalues;
   110       :   LLVMValueRef v_scannulls;
   111       :   LLVMValueRef v_resultvalues;
   112       :   LLVMValueRef v_resultnulls;
   113       : 
   114       :   /* stuff in econtext */
   115       :   LLVMValueRef v_aggvalues;
   116       :   LLVMValueRef v_aggnulls;
   117       : 
   118       :   instr_time starttime;
   119       :   instr_time endtime;
   120       : 
   121    4466 :   llvm_enter_fatal_on_oom();
   122       : 
   123       :   /* get or create JIT context */
   124    4466 :   if (parent && parent->state->es_jit)
   125       :   {
   126    3594 :     context = (LLVMJitContext *) parent->state->es_jit;
   127       :   }
   128       :   else
   129       :   {
   130     872 :     context = llvm_create_context(parent->state->es_jit_flags);
   131       : 
   132     872 :     if (parent)
   133       :     {
   134     872 :       parent->state->es_jit = &context->base;
   135       :     }
   136       : 
   137       :   }
   138       : 
   139    4466 :   INSTR_TIME_SET_CURRENT(starttime);
   140       : 
   141    4466 :   mod = llvm_mutable_module(context);
   142       : 
   143    4466 :   b = LLVMCreateBuilder();
   144       : 
   145    4466 :   funcname = llvm_expand_funcname(context, "evalexpr");
   146       : 
   147       :   /* Create the signature and function */
   148       :   {
   149       :     LLVMTypeRef param_types[3];
   150       : 
   151    4466 :     param_types[0] = l_ptr(StructExprState);  /* state */
   152    4466 :     param_types[1] = l_ptr(StructExprContext); /* econtext */
   153    4466 :     param_types[2] = l_ptr(TypeParamBool); /* isnull */
   154       : 
   155    4466 :     eval_sig = LLVMFunctionType(TypeSizeT,
   156       :                   param_types, lengthof(param_types),
   157       :                   false);
   158       :   }
   159    4466 :   eval_fn = LLVMAddFunction(mod, funcname, eval_sig);
   160    4466 :   LLVMSetLinkage(eval_fn, LLVMExternalLinkage);
   161    4466 :   LLVMSetVisibility(eval_fn, LLVMDefaultVisibility);
   162    4466 :   llvm_copy_attributes(AttributeTemplate, eval_fn);
   163       : 
   164    4466 :   entry = LLVMAppendBasicBlock(eval_fn, "entry");
   165       : 
   166       :   /* build state */
   167    4466 :   v_state = LLVMGetParam(eval_fn, 0);
   168    4466 :   v_econtext = LLVMGetParam(eval_fn, 1);
   169    4466 :   v_isnullp = LLVMGetParam(eval_fn, 2);
   170       : 
   171    4466 :   LLVMPositionBuilderAtEnd(b, entry);
   172       : 
   173    4466 :   v_tmpvaluep = LLVMBuildStructGEP(b, v_state,
   174       :                   FIELDNO_EXPRSTATE_RESVALUE,
   175       :                   "v.state.resvalue");
   176    4466 :   v_tmpisnullp = LLVMBuildStructGEP(b, v_state,
   177       :                    FIELDNO_EXPRSTATE_RESNULL,
   178       :                    "v.state.resnull");
   179       : 
   180       :   /* build global slots */
   181    4466 :   v_scanslot = l_load_struct_gep(b, v_econtext,
   182       :                  FIELDNO_EXPRCONTEXT_SCANTUPLE,
   183       :                  "v_scanslot");
   184    4466 :   v_innerslot = l_load_struct_gep(b, v_econtext,
   185       :                   FIELDNO_EXPRCONTEXT_INNERTUPLE,
   186       :                   "v_innerslot");
   187    4466 :   v_outerslot = l_load_struct_gep(b, v_econtext,
   188       :                   FIELDNO_EXPRCONTEXT_OUTERTUPLE,
   189       :                   "v_outerslot");
   190    4466 :   v_resultslot = l_load_struct_gep(b, v_state,
   191       :                   FIELDNO_EXPRSTATE_RESULTSLOT,
   192       :                   "v_resultslot");
   193       : 
   194       :   /* build global values/isnull pointers */
   195    4466 :   v_scanvalues = l_load_struct_gep(b, v_scanslot,
   196       :                   FIELDNO_TUPLETABLESLOT_VALUES,
   197       :                   "v_scanvalues");
   198    4466 :   v_scannulls = l_load_struct_gep(b, v_scanslot,
   199       :                   FIELDNO_TUPLETABLESLOT_ISNULL,
   200       :                   "v_scannulls");
   201    4466 :   v_innervalues = l_load_struct_gep(b, v_innerslot,
   202       :                    FIELDNO_TUPLETABLESLOT_VALUES,
   203       :                    "v_innervalues");
   204    4466 :   v_innernulls = l_load_struct_gep(b, v_innerslot,
   205       :                   FIELDNO_TUPLETABLESLOT_ISNULL,
   206       :                   "v_innernulls");
   207    4466 :   v_outervalues = l_load_struct_gep(b, v_outerslot,
   208       :                    FIELDNO_TUPLETABLESLOT_VALUES,
   209       :                    "v_outervalues");
   210    4466 :   v_outernulls = l_load_struct_gep(b, v_outerslot,
   211       :                   FIELDNO_TUPLETABLESLOT_ISNULL,
   212       :                   "v_outernulls");
   213    4466 :   v_resultvalues = l_load_struct_gep(b, v_resultslot,
   214       :                    FIELDNO_TUPLETABLESLOT_VALUES,
   215       :                    "v_resultvalues");
   216    4466 :   v_resultnulls = l_load_struct_gep(b, v_resultslot,
   217       :                    FIELDNO_TUPLETABLESLOT_ISNULL,
   218       :                    "v_resultnulls");
   219       : 
   220       :   /* aggvalues/aggnulls */
   221    4466 :   v_aggvalues = l_load_struct_gep(b, v_econtext,
   222       :                   FIELDNO_EXPRCONTEXT_AGGVALUES,
   223       :                   "v.econtext.aggvalues");
   224    4466 :   v_aggnulls = l_load_struct_gep(b, v_econtext,
   225       :                  FIELDNO_EXPRCONTEXT_AGGNULLS,
   226       :                  "v.econtext.aggnulls");
   227       : 
   228       :   /* allocate blocks for each op upfront, so we can do jumps easily */
   229    4466 :   opblocks = palloc(sizeof(LLVMBasicBlockRef) * state->steps_len);
   230    23088 :   for (i = 0; i < state->steps_len; i++)
   231    18622 :     opblocks[i] = l_bb_append_v(eval_fn, "b.op.%d.start", i);
   232       : 
   233       :   /* jump from entry to first block */
   234    4466 :   LLVMBuildBr(b, opblocks[0]);
   235       : 
   236    23088 :   for (i = 0; i < state->steps_len; i++)
   237       :   {
   238       :     ExprEvalStep *op;
   239       :     ExprEvalOp opcode;
   240       :     LLVMValueRef v_resvaluep;
   241       :     LLVMValueRef v_resnullp;
   242       : 
   243    18622 :     LLVMPositionBuilderAtEnd(b, opblocks[i]);
   244       : 
   245    18622 :     op = &state->steps[i];
   246    18622 :     opcode = ExecEvalStepOp(state, op);
   247       : 
   248    18622 :     v_resvaluep = l_ptr_const(op->resvalue, l_ptr(TypeSizeT));
   249    18622 :     v_resnullp = l_ptr_const(op->resnull, l_ptr(TypeStorageBool));
   250       : 
   251    18622 :     switch (opcode)
   252       :     {
   253       :       case EEOP_DONE:
   254       :         {
   255       :           LLVMValueRef v_tmpisnull,
   256       :                 v_tmpvalue;
   257       : 
   258    4466 :           v_tmpvalue = LLVMBuildLoad(b, v_tmpvaluep, "");
   259    4466 :           v_tmpisnull = LLVMBuildLoad(b, v_tmpisnullp, "");
   260    4466 :           v_tmpisnull =
   261    4466 :             LLVMBuildTrunc(b, v_tmpisnull, TypeParamBool, "");
   262       : 
   263    4466 :           LLVMBuildStore(b, v_tmpisnull, v_isnullp);
   264       : 
   265    4466 :           LLVMBuildRet(b, v_tmpvalue);
   266    4466 :           break;
   267       :         }
   268       : 
   269       :       case EEOP_INNER_FETCHSOME:
   270       :       case EEOP_OUTER_FETCHSOME:
   271       :       case EEOP_SCAN_FETCHSOME:
   272       :         {
   273    3132 :           TupleDesc  desc = NULL;
   274       :           LLVMValueRef v_slot;
   275       :           LLVMBasicBlockRef b_fetch;
   276       :           LLVMValueRef v_nvalid;
   277    3132 :           LLVMValueRef l_jit_deform = NULL;
   278    3132 :           const TupleTableSlotOps *tts_ops = NULL;
   279       : 
   280    3132 :           b_fetch = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   281       :                       "op.%d.fetch", i);
   282       : 
   283    3132 :           if (op->d.fetch.known_desc)
   284    2760 :             desc = op->d.fetch.known_desc;
   285       : 
   286    3132 :           if (op->d.fetch.fixed)
   287    2760 :             tts_ops = op->d.fetch.kind;
   288       : 
   289       :           /* step should not have been generated */
   290       :           Assert(tts_ops != &TTSOpsVirtual);
   291       : 
   292    3132 :           if (opcode == EEOP_INNER_FETCHSOME)
   293     640 :             v_slot = v_innerslot;
   294    2492 :           else if (opcode == EEOP_OUTER_FETCHSOME)
   295     828 :             v_slot = v_outerslot;
   296       :           else
   297    1664 :             v_slot = v_scanslot;
   298       : 
   299       :           /*
   300       :           * Check if all required attributes are available, or
   301       :           * whether deforming is required.
   302       :           */
   303    3132 :           v_nvalid =
   304       :             l_load_struct_gep(b, v_slot,
   305       :                      FIELDNO_TUPLETABLESLOT_NVALID,
   306       :                      "");
   307    6264 :           LLVMBuildCondBr(b,
   308       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntUGE, v_nvalid,
   309    3132 :                          l_int16_const(op->d.fetch.last_var),
   310       :                          ""),
   311    3132 :                   opblocks[i + 1], b_fetch);
   312       : 
   313    3132 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_fetch);
   314       : 
   315       :           /*
   316       :           * If the tupledesc of the to-be-deformed tuple is known,
   317       :           * and JITing of deforming is enabled, build deform
   318       :           * function specific to tupledesc and the exact number of
   319       :           * to-be-extracted attributes.
   320       :           */
   321    3132 :           if (tts_ops && desc && (context->base.flags & PGJIT_DEFORM))
   322       :           {
   323    2760 :             l_jit_deform =
   324    2760 :               slot_compile_deform(context, desc,
   325       :                         tts_ops,
   326       :                         op->d.fetch.last_var);
   327       :           }
   328       : 
   329    3132 :           if (l_jit_deform)
   330       :           {
   331       :             LLVMValueRef params[1];
   332       : 
   333    2760 :             params[0] = v_slot;
   334       : 
   335    2760 :             LLVMBuildCall(b, l_jit_deform,
   336       :                    params, lengthof(params), "");
   337       :           }
   338       :           else
   339       :           {
   340       :             LLVMValueRef params[2];
   341       : 
   342     372 :             params[0] = v_slot;
   343     372 :             params[1] = l_int32_const(op->d.fetch.last_var);
   344       : 
   345     372 :             LLVMBuildCall(b,
   346       :                    llvm_get_decl(mod, FuncSlotGetsomeattrsInt),
   347       :                    params, lengthof(params), "");
   348       :           }
   349       : 
   350    3132 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   351    3132 :           break;
   352       :         }
   353       : 
   354       :       case EEOP_INNER_VAR:
   355       :       case EEOP_OUTER_VAR:
   356       :       case EEOP_SCAN_VAR:
   357       :         {
   358       :           LLVMValueRef value,
   359       :                 isnull;
   360       :           LLVMValueRef v_attnum;
   361       :           LLVMValueRef v_values;
   362       :           LLVMValueRef v_nulls;
   363       : 
   364    2848 :           if (opcode == EEOP_INNER_VAR)
   365       :           {
   366     600 :             v_values = v_innervalues;
   367     600 :             v_nulls = v_innernulls;
   368       :           }
   369    2248 :           else if (opcode == EEOP_OUTER_VAR)
   370       :           {
   371    1342 :             v_values = v_outervalues;
   372    1342 :             v_nulls = v_outernulls;
   373       :           }
   374       :           else
   375       :           {
   376     906 :             v_values = v_scanvalues;
   377     906 :             v_nulls = v_scannulls;
   378       :           }
   379       : 
   380    2848 :           v_attnum = l_int32_const(op->d.var.attnum);
   381    2848 :           value = l_load_gep1(b, v_values, v_attnum, "");
   382    2848 :           isnull = l_load_gep1(b, v_nulls, v_attnum, "");
   383    2848 :           LLVMBuildStore(b, value, v_resvaluep);
   384    2848 :           LLVMBuildStore(b, isnull, v_resnullp);
   385       : 
   386    2848 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   387    2848 :           break;
   388       :         }
   389       : 
   390       :       case EEOP_INNER_SYSVAR:
   391       :       case EEOP_OUTER_SYSVAR:
   392       :       case EEOP_SCAN_SYSVAR:
   393       :         {
   394       :           LLVMValueRef v_slot;
   395       :           LLVMValueRef v_params[4];
   396       : 
   397     174 :           if (opcode == EEOP_INNER_SYSVAR)
   398      0 :             v_slot = v_innerslot;
   399     174 :           else if (opcode == EEOP_OUTER_SYSVAR)
   400      0 :             v_slot = v_outerslot;
   401       :           else
   402     174 :             v_slot = v_scanslot;
   403       : 
   404     174 :           v_params[0] = v_state;
   405     174 :           v_params[1] = l_ptr_const(op, l_ptr(StructExprEvalStep));
   406     174 :           v_params[2] = v_econtext;
   407     174 :           v_params[3] = v_slot;
   408       : 
   409     174 :           LLVMBuildCall(b,
   410       :                  llvm_get_decl(mod, FuncExecEvalSysVar),
   411       :                  v_params, lengthof(v_params), "");
   412       : 
   413     174 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   414     174 :           break;
   415       :         }
   416       : 
   417       :       case EEOP_WHOLEROW:
   418     96 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalWholeRowVar",
   419       :                 v_state, v_econtext, op);
   420     96 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   421     96 :         break;
   422       : 
   423       :       case EEOP_ASSIGN_INNER_VAR:
   424       :       case EEOP_ASSIGN_OUTER_VAR:
   425       :       case EEOP_ASSIGN_SCAN_VAR:
   426       :         {
   427       :           LLVMValueRef v_value,
   428       :                 v_isnull;
   429       :           LLVMValueRef v_rvaluep,
   430       :                 v_risnullp;
   431       :           LLVMValueRef v_attnum,
   432       :                 v_resultnum;
   433       :           LLVMValueRef v_values;
   434       :           LLVMValueRef v_nulls;
   435       : 
   436    2122 :           if (opcode == EEOP_ASSIGN_INNER_VAR)
   437       :           {
   438     342 :             v_values = v_innervalues;
   439     342 :             v_nulls = v_innernulls;
   440       :           }
   441    1780 :           else if (opcode == EEOP_ASSIGN_OUTER_VAR)
   442       :           {
   443     696 :             v_values = v_outervalues;
   444     696 :             v_nulls = v_outernulls;
   445       :           }
   446       :           else
   447       :           {
   448    1084 :             v_values = v_scanvalues;
   449    1084 :             v_nulls = v_scannulls;
   450       :           }
   451       : 
   452       :           /* load data */
   453    2122 :           v_attnum = l_int32_const(op->d.assign_var.attnum);
   454    2122 :           v_value = l_load_gep1(b, v_values, v_attnum, "");
   455    2122 :           v_isnull = l_load_gep1(b, v_nulls, v_attnum, "");
   456       : 
   457       :           /* compute addresses of targets */
   458    2122 :           v_resultnum = l_int32_const(op->d.assign_var.resultnum);
   459    2122 :           v_rvaluep = LLVMBuildGEP(b, v_resultvalues,
   460       :                       &v_resultnum, 1, "");
   461    2122 :           v_risnullp = LLVMBuildGEP(b, v_resultnulls,
   462       :                        &v_resultnum, 1, "");
   463       : 
   464       :           /* and store */
   465    2122 :           LLVMBuildStore(b, v_value, v_rvaluep);
   466    2122 :           LLVMBuildStore(b, v_isnull, v_risnullp);
   467       : 
   468    2122 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   469    2122 :           break;
   470       :         }
   471       : 
   472       :       case EEOP_ASSIGN_TMP:
   473       :         {
   474       :           LLVMValueRef v_value,
   475       :                 v_isnull;
   476       :           LLVMValueRef v_rvaluep,
   477       :                 v_risnullp;
   478       :           LLVMValueRef v_resultnum;
   479     630 :           size_t   resultnum = op->d.assign_tmp.resultnum;
   480       : 
   481       :           /* load data */
   482     630 :           v_value = LLVMBuildLoad(b, v_tmpvaluep, "");
   483     630 :           v_isnull = LLVMBuildLoad(b, v_tmpisnullp, "");
   484       : 
   485       :           /* compute addresses of targets */
   486     630 :           v_resultnum = l_int32_const(resultnum);
   487     630 :           v_rvaluep =
   488       :             LLVMBuildGEP(b, v_resultvalues, &v_resultnum, 1, "");
   489     630 :           v_risnullp =
   490       :             LLVMBuildGEP(b, v_resultnulls, &v_resultnum, 1, "");
   491       : 
   492       :           /* and store */
   493     630 :           LLVMBuildStore(b, v_value, v_rvaluep);
   494     630 :           LLVMBuildStore(b, v_isnull, v_risnullp);
   495       : 
   496     630 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   497     630 :           break;
   498       :         }
   499       : 
   500       :       case EEOP_ASSIGN_TMP_MAKE_RO:
   501       :         {
   502       :           LLVMBasicBlockRef b_notnull;
   503       :           LLVMValueRef v_params[1];
   504       :           LLVMValueRef v_ret;
   505       :           LLVMValueRef v_value,
   506       :                 v_isnull;
   507       :           LLVMValueRef v_rvaluep,
   508       :                 v_risnullp;
   509       :           LLVMValueRef v_resultnum;
   510     384 :           size_t   resultnum = op->d.assign_tmp.resultnum;
   511       : 
   512     384 :           b_notnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   513       :                        "op.%d.assign_tmp.notnull", i);
   514       : 
   515       :           /* load data */
   516     384 :           v_value = LLVMBuildLoad(b, v_tmpvaluep, "");
   517     384 :           v_isnull = LLVMBuildLoad(b, v_tmpisnullp, "");
   518       : 
   519       :           /* compute addresses of targets */
   520     384 :           v_resultnum = l_int32_const(resultnum);
   521     384 :           v_rvaluep = LLVMBuildGEP(b, v_resultvalues,
   522       :                       &v_resultnum, 1, "");
   523     384 :           v_risnullp = LLVMBuildGEP(b, v_resultnulls,
   524       :                        &v_resultnum, 1, "");
   525       : 
   526       :           /* store nullness */
   527     384 :           LLVMBuildStore(b, v_isnull, v_risnullp);
   528       : 
   529       :           /* check if value is NULL */
   530     384 :           LLVMBuildCondBr(b,
   531       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_isnull,
   532       :                          l_sbool_const(0), ""),
   533     384 :                   b_notnull, opblocks[i + 1]);
   534       : 
   535       :           /* if value is not null, convert to RO datum */
   536     384 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_notnull);
   537     384 :           v_params[0] = v_value;
   538     384 :           v_ret =
   539     384 :             LLVMBuildCall(b,
   540       :                    llvm_get_decl(mod, FuncMakeExpandedObjectReadOnlyInternal),
   541       :                    v_params, lengthof(v_params), "");
   542       : 
   543       :           /* store value */
   544     384 :           LLVMBuildStore(b, v_ret, v_rvaluep);
   545       : 
   546     384 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   547     384 :           break;
   548       :         }
   549       : 
   550       :       case EEOP_CONST:
   551       :         {
   552       :           LLVMValueRef v_constvalue,
   553       :                 v_constnull;
   554       : 
   555     396 :           v_constvalue = l_sizet_const(op->d.constval.value);
   556     396 :           v_constnull = l_sbool_const(op->d.constval.isnull);
   557       : 
   558     396 :           LLVMBuildStore(b, v_constvalue, v_resvaluep);
   559     396 :           LLVMBuildStore(b, v_constnull, v_resnullp);
   560       : 
   561     396 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   562     396 :           break;
   563       :         }
   564       : 
   565       :       case EEOP_FUNCEXPR_STRICT:
   566       :         {
   567    1346 :           FunctionCallInfo fcinfo = op->d.func.fcinfo_data;
   568       :           LLVMBasicBlockRef b_nonull;
   569       :           int     argno;
   570       :           LLVMValueRef v_fcinfo;
   571       :           LLVMBasicBlockRef *b_checkargnulls;
   572       : 
   573       :           /*
   574       :           * Block for the actual function call, if args are
   575       :           * non-NULL.
   576       :           */
   577    1346 :           b_nonull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   578       :                       "b.%d.no-null-args", i);
   579       : 
   580       :           /* should make sure they're optimized beforehand */
   581    1346 :           if (op->d.func.nargs == 0)
   582      0 :             elog(ERROR, "argumentless strict functions are pointless");
   583       : 
   584    1346 :           v_fcinfo =
   585    1346 :             l_ptr_const(fcinfo, l_ptr(StructFunctionCallInfoData));
   586       : 
   587       :           /*
   588       :           * set resnull to true, if the function is actually
   589       :           * called, it'll be reset
   590       :           */
   591    1346 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(1), v_resnullp);
   592       : 
   593       :           /* create blocks for checking args, one for each */
   594    1346 :           b_checkargnulls =
   595    1346 :             palloc(sizeof(LLVMBasicBlockRef *) * op->d.func.nargs);
   596    3950 :           for (argno = 0; argno < op->d.func.nargs; argno++)
   597    5208 :             b_checkargnulls[argno] =
   598    2604 :               l_bb_before_v(b_nonull, "b.%d.isnull.%d", i, argno);
   599       : 
   600       :           /* jump to check of first argument */
   601    1346 :           LLVMBuildBr(b, b_checkargnulls[0]);
   602       : 
   603       :           /* check each arg for NULLness */
   604    3950 :           for (argno = 0; argno < op->d.func.nargs; argno++)
   605       :           {
   606       :             LLVMValueRef v_argisnull;
   607       :             LLVMBasicBlockRef b_argnotnull;
   608       : 
   609    2604 :             LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_checkargnulls[argno]);
   610       : 
   611       :             /* compute block to jump to if argument is not null */
   612    2604 :             if (argno + 1 == op->d.func.nargs)
   613    1346 :               b_argnotnull = b_nonull;
   614       :             else
   615    1258 :               b_argnotnull = b_checkargnulls[argno + 1];
   616       : 
   617       :             /* and finally load & check NULLness of arg */
   618    2604 :             v_argisnull = l_funcnull(b, v_fcinfo, argno);
   619    2604 :             LLVMBuildCondBr(b,
   620       :                     LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ,
   621       :                            v_argisnull,
   622       :                            l_sbool_const(1),
   623       :                            ""),
   624    2604 :                     opblocks[i + 1],
   625       :                     b_argnotnull);
   626       :           }
   627       : 
   628    1346 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_nonull);
   629       :         }
   630       :         /* FALLTHROUGH */
   631       : 
   632       :       case EEOP_FUNCEXPR:
   633       :         {
   634    1346 :           FunctionCallInfo fcinfo = op->d.func.fcinfo_data;
   635       :           LLVMValueRef v_fcinfo_isnull;
   636       :           LLVMValueRef v_retval;
   637       : 
   638    1346 :           v_retval = BuildV1Call(context, b, mod, fcinfo,
   639       :                      &v_fcinfo_isnull);
   640    1346 :           LLVMBuildStore(b, v_retval, v_resvaluep);
   641    1346 :           LLVMBuildStore(b, v_fcinfo_isnull, v_resnullp);
   642       : 
   643    1346 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   644    1346 :           break;
   645       :         }
   646       : 
   647       :       case EEOP_FUNCEXPR_FUSAGE:
   648      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalFuncExprFusage",
   649       :                 v_state, v_econtext, op);
   650      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   651      0 :         break;
   652       : 
   653       : 
   654       :       case EEOP_FUNCEXPR_STRICT_FUSAGE:
   655      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalFuncExprStrictFusage",
   656       :                 v_state, v_econtext, op);
   657      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   658      0 :         break;
   659       : 
   660       :       case EEOP_BOOL_AND_STEP_FIRST:
   661       :         {
   662       :           LLVMValueRef v_boolanynullp;
   663       : 
   664     12 :           v_boolanynullp = l_ptr_const(op->d.boolexpr.anynull,
   665       :                         l_ptr(TypeStorageBool));
   666     12 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_boolanynullp);
   667       : 
   668       :         }
   669       :         /* FALLTHROUGH */
   670       : 
   671       :         /*
   672       :         * Treat them the same for now, optimizer can remove
   673       :         * redundancy. Could be worthwhile to optimize during emission
   674       :         * though.
   675       :         */
   676       :       case EEOP_BOOL_AND_STEP_LAST:
   677       :       case EEOP_BOOL_AND_STEP:
   678       :         {
   679       :           LLVMValueRef v_boolvalue;
   680       :           LLVMValueRef v_boolnull;
   681       :           LLVMValueRef v_boolanynullp,
   682       :                 v_boolanynull;
   683       :           LLVMBasicBlockRef b_boolisnull;
   684       :           LLVMBasicBlockRef b_boolcheckfalse;
   685       :           LLVMBasicBlockRef b_boolisfalse;
   686       :           LLVMBasicBlockRef b_boolcont;
   687       :           LLVMBasicBlockRef b_boolisanynull;
   688       : 
   689     24 :           b_boolisnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   690       :                         "b.%d.boolisnull", i);
   691     24 :           b_boolcheckfalse = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   692       :                           "b.%d.boolcheckfalse", i);
   693     24 :           b_boolisfalse = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   694       :                          "b.%d.boolisfalse", i);
   695     24 :           b_boolisanynull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   696       :                           "b.%d.boolisanynull", i);
   697     24 :           b_boolcont = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   698       :                        "b.%d.boolcont", i);
   699       : 
   700     24 :           v_boolanynullp = l_ptr_const(op->d.boolexpr.anynull,
   701       :                         l_ptr(TypeStorageBool));
   702       : 
   703     24 :           v_boolnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
   704     24 :           v_boolvalue = LLVMBuildLoad(b, v_resvaluep, "");
   705       : 
   706       :           /* set resnull to boolnull */
   707     24 :           LLVMBuildStore(b, v_boolnull, v_resnullp);
   708       :           /* set revalue to boolvalue */
   709     24 :           LLVMBuildStore(b, v_boolvalue, v_resvaluep);
   710       : 
   711       :           /* check if current input is NULL */
   712     24 :           LLVMBuildCondBr(b,
   713       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_boolnull,
   714       :                          l_sbool_const(1), ""),
   715       :                   b_boolisnull,
   716       :                   b_boolcheckfalse);
   717       : 
   718       :           /* build block that sets anynull */
   719     24 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_boolisnull);
   720       :           /* set boolanynull to true */
   721     24 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(1), v_boolanynullp);
   722       :           /* and jump to next block */
   723     24 :           LLVMBuildBr(b, b_boolcont);
   724       : 
   725       :           /* build block checking for false */
   726     24 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_boolcheckfalse);
   727     24 :           LLVMBuildCondBr(b,
   728       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_boolvalue,
   729       :                          l_sizet_const(0), ""),
   730       :                   b_boolisfalse,
   731       :                   b_boolcont);
   732       : 
   733       :           /*
   734       :           * Build block handling FALSE. Value is false, so short
   735       :           * circuit.
   736       :           */
   737     24 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_boolisfalse);
   738       :           /* result is already set to FALSE, need not change it */
   739       :           /* and jump to the end of the AND expression */
   740     24 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[op->d.boolexpr.jumpdone]);
   741       : 
   742       :           /* Build block that continues if bool is TRUE. */
   743     24 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_boolcont);
   744       : 
   745     24 :           v_boolanynull = LLVMBuildLoad(b, v_boolanynullp, "");
   746       : 
   747       :           /* set value to NULL if any previous values were NULL */
   748     24 :           LLVMBuildCondBr(b,
   749       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_boolanynull,
   750       :                          l_sbool_const(0), ""),
   751     24 :                   opblocks[i + 1], b_boolisanynull);
   752       : 
   753     24 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_boolisanynull);
   754       :           /* set resnull to true */
   755     24 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(1), v_resnullp);
   756       :           /* reset resvalue */
   757     24 :           LLVMBuildStore(b, l_sizet_const(0), v_resvaluep);
   758       : 
   759     24 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   760     24 :           break;
   761       :         }
   762       :       case EEOP_BOOL_OR_STEP_FIRST:
   763       :         {
   764       :           LLVMValueRef v_boolanynullp;
   765       : 
   766     30 :           v_boolanynullp = l_ptr_const(op->d.boolexpr.anynull,
   767       :                         l_ptr(TypeStorageBool));
   768     30 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_boolanynullp);
   769       :         }
   770       :         /* FALLTHROUGH */
   771       : 
   772       :         /*
   773       :         * Treat them the same for now, optimizer can remove
   774       :         * redundancy. Could be worthwhile to optimize during emission
   775       :         * though.
   776       :         */
   777       :       case EEOP_BOOL_OR_STEP_LAST:
   778       :       case EEOP_BOOL_OR_STEP:
   779       :         {
   780       :           LLVMValueRef v_boolvalue;
   781       :           LLVMValueRef v_boolnull;
   782       :           LLVMValueRef v_boolanynullp,
   783       :                 v_boolanynull;
   784       : 
   785       :           LLVMBasicBlockRef b_boolisnull;
   786       :           LLVMBasicBlockRef b_boolchecktrue;
   787       :           LLVMBasicBlockRef b_boolistrue;
   788       :           LLVMBasicBlockRef b_boolcont;
   789       :           LLVMBasicBlockRef b_boolisanynull;
   790       : 
   791     60 :           b_boolisnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   792       :                         "b.%d.boolisnull", i);
   793     60 :           b_boolchecktrue = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   794       :                           "b.%d.boolchecktrue", i);
   795     60 :           b_boolistrue = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   796       :                         "b.%d.boolistrue", i);
   797     60 :           b_boolisanynull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   798       :                           "b.%d.boolisanynull", i);
   799     60 :           b_boolcont = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   800       :                        "b.%d.boolcont", i);
   801       : 
   802     60 :           v_boolanynullp = l_ptr_const(op->d.boolexpr.anynull,
   803       :                         l_ptr(TypeStorageBool));
   804       : 
   805     60 :           v_boolnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
   806     60 :           v_boolvalue = LLVMBuildLoad(b, v_resvaluep, "");
   807       : 
   808       :           /* set resnull to boolnull */
   809     60 :           LLVMBuildStore(b, v_boolnull, v_resnullp);
   810       :           /* set revalue to boolvalue */
   811     60 :           LLVMBuildStore(b, v_boolvalue, v_resvaluep);
   812       : 
   813     60 :           LLVMBuildCondBr(b,
   814       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_boolnull,
   815       :                          l_sbool_const(1), ""),
   816       :                   b_boolisnull,
   817       :                   b_boolchecktrue);
   818       : 
   819       :           /* build block that sets anynull */
   820     60 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_boolisnull);
   821       :           /* set boolanynull to true */
   822     60 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(1), v_boolanynullp);
   823       :           /* and jump to next block */
   824     60 :           LLVMBuildBr(b, b_boolcont);
   825       : 
   826       :           /* build block checking for true */
   827     60 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_boolchecktrue);
   828     60 :           LLVMBuildCondBr(b,
   829       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_boolvalue,
   830       :                          l_sizet_const(1), ""),
   831       :                   b_boolistrue,
   832       :                   b_boolcont);
   833       : 
   834       :           /*
   835       :           * Build block handling True. Value is true, so short
   836       :           * circuit.
   837       :           */
   838     60 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_boolistrue);
   839       :           /* result is already set to TRUE, need not change it */
   840       :           /* and jump to the end of the OR expression */
   841     60 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[op->d.boolexpr.jumpdone]);
   842       : 
   843       :           /* build block that continues if bool is FALSE */
   844     60 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_boolcont);
   845       : 
   846     60 :           v_boolanynull = LLVMBuildLoad(b, v_boolanynullp, "");
   847       : 
   848       :           /* set value to NULL if any previous values were NULL */
   849     60 :           LLVMBuildCondBr(b,
   850       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_boolanynull,
   851       :                          l_sbool_const(0), ""),
   852     60 :                   opblocks[i + 1], b_boolisanynull);
   853       : 
   854     60 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_boolisanynull);
   855       :           /* set resnull to true */
   856     60 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(1), v_resnullp);
   857       :           /* reset resvalue */
   858     60 :           LLVMBuildStore(b, l_sizet_const(0), v_resvaluep);
   859       : 
   860     60 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   861     60 :           break;
   862       :         }
   863       : 
   864       :       case EEOP_BOOL_NOT_STEP:
   865       :         {
   866       :           LLVMValueRef v_boolvalue;
   867       :           LLVMValueRef v_boolnull;
   868       :           LLVMValueRef v_negbool;
   869       : 
   870      2 :           v_boolnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
   871      2 :           v_boolvalue = LLVMBuildLoad(b, v_resvaluep, "");
   872       : 
   873      2 :           v_negbool = LLVMBuildZExt(b,
   874       :                        LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ,
   875       :                               v_boolvalue,
   876       :                               l_sizet_const(0),
   877       :                               ""),
   878       :                        TypeSizeT, "");
   879       :           /* set resnull to boolnull */
   880      2 :           LLVMBuildStore(b, v_boolnull, v_resnullp);
   881       :           /* set revalue to !boolvalue */
   882      2 :           LLVMBuildStore(b, v_negbool, v_resvaluep);
   883       : 
   884      2 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
   885      2 :           break;
   886       :         }
   887       : 
   888       :       case EEOP_QUAL:
   889       :         {
   890       :           LLVMValueRef v_resnull;
   891       :           LLVMValueRef v_resvalue;
   892       :           LLVMValueRef v_nullorfalse;
   893       :           LLVMBasicBlockRef b_qualfail;
   894       : 
   895    1314 :           b_qualfail = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
   896       :                        "op.%d.qualfail", i);
   897       : 
   898    1314 :           v_resvalue = LLVMBuildLoad(b, v_resvaluep, "");
   899    1314 :           v_resnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
   900       : 
   901    1314 :           v_nullorfalse =
   902    1314 :             LLVMBuildOr(b,
   903       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_resnull,
   904       :                          l_sbool_const(1), ""),
   905       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_resvalue,
   906       :                          l_sizet_const(0), ""),
   907       :                   "");
   908       : 
   909    1314 :           LLVMBuildCondBr(b,
   910       :                   v_nullorfalse,
   911       :                   b_qualfail,
   912    1314 :                   opblocks[i + 1]);
   913       : 
   914       :           /* build block handling NULL or false */
   915    1314 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_qualfail);
   916       :           /* set resnull to false */
   917    1314 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_resnullp);
   918       :           /* set resvalue to false */
   919    1314 :           LLVMBuildStore(b, l_sizet_const(0), v_resvaluep);
   920       :           /* and jump out */
   921    1314 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[op->d.qualexpr.jumpdone]);
   922    1314 :           break;
   923       :         }
   924       : 
   925       :       case EEOP_JUMP:
   926       :         {
   927      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[op->d.jump.jumpdone]);
   928      0 :           break;
   929       :         }
   930       : 
   931       :       case EEOP_JUMP_IF_NULL:
   932       :         {
   933       :           LLVMValueRef v_resnull;
   934       : 
   935       :           /* Transfer control if current result is null */
   936       : 
   937     12 :           v_resnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
   938       : 
   939     24 :           LLVMBuildCondBr(b,
   940       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_resnull,
   941       :                          l_sbool_const(1), ""),
   942     12 :                   opblocks[op->d.jump.jumpdone],
   943     12 :                   opblocks[i + 1]);
   944     12 :           break;
   945       :         }
   946       : 
   947       :       case EEOP_JUMP_IF_NOT_NULL:
   948       :         {
   949       :           LLVMValueRef v_resnull;
   950       : 
   951       :           /* Transfer control if current result is non-null */
   952       : 
   953      0 :           v_resnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
   954       : 
   955      0 :           LLVMBuildCondBr(b,
   956       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_resnull,
   957       :                          l_sbool_const(0), ""),
   958      0 :                   opblocks[op->d.jump.jumpdone],
   959      0 :                   opblocks[i + 1]);
   960      0 :           break;
   961       :         }
   962       : 
   963       : 
   964       :       case EEOP_JUMP_IF_NOT_TRUE:
   965       :         {
   966       :           LLVMValueRef v_resnull;
   967       :           LLVMValueRef v_resvalue;
   968       :           LLVMValueRef v_nullorfalse;
   969       : 
   970       :           /* Transfer control if current result is null or false */
   971       : 
   972      0 :           v_resvalue = LLVMBuildLoad(b, v_resvaluep, "");
   973      0 :           v_resnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
   974       : 
   975      0 :           v_nullorfalse =
   976      0 :             LLVMBuildOr(b,
   977       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_resnull,
   978       :                          l_sbool_const(1), ""),
   979       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_resvalue,
   980       :                          l_sizet_const(0), ""),
   981       :                   "");
   982       : 
   983      0 :           LLVMBuildCondBr(b,
   984       :                   v_nullorfalse,
   985      0 :                   opblocks[op->d.jump.jumpdone],
   986      0 :                   opblocks[i + 1]);
   987      0 :           break;
   988       :         }
   989       : 
   990       :       case EEOP_NULLTEST_ISNULL:
   991       :         {
   992     48 :           LLVMValueRef v_resnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
   993       :           LLVMValueRef v_resvalue;
   994       : 
   995     48 :           v_resvalue =
   996     48 :             LLVMBuildSelect(b,
   997       :                     LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_resnull,
   998       :                            l_sbool_const(1), ""),
   999       :                     l_sizet_const(1),
  1000       :                     l_sizet_const(0),
  1001       :                     "");
  1002     48 :           LLVMBuildStore(b, v_resvalue, v_resvaluep);
  1003     48 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_resnullp);
  1004       : 
  1005     48 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1006     48 :           break;
  1007       :         }
  1008       : 
  1009       :       case EEOP_NULLTEST_ISNOTNULL:
  1010       :         {
  1011     12 :           LLVMValueRef v_resnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
  1012       :           LLVMValueRef v_resvalue;
  1013       : 
  1014     12 :           v_resvalue =
  1015     12 :             LLVMBuildSelect(b,
  1016       :                     LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_resnull,
  1017       :                            l_sbool_const(1), ""),
  1018       :                     l_sizet_const(0),
  1019       :                     l_sizet_const(1),
  1020       :                     "");
  1021     12 :           LLVMBuildStore(b, v_resvalue, v_resvaluep);
  1022     12 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_resnullp);
  1023       : 
  1024     12 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1025     12 :           break;
  1026       :         }
  1027       : 
  1028       :       case EEOP_NULLTEST_ROWISNULL:
  1029      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalRowNull",
  1030       :                 v_state, v_econtext, op);
  1031      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1032      0 :         break;
  1033       : 
  1034       :       case EEOP_NULLTEST_ROWISNOTNULL:
  1035      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalRowNotNull",
  1036       :                 v_state, v_econtext, op);
  1037      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1038      0 :         break;
  1039       : 
  1040       :       case EEOP_BOOLTEST_IS_TRUE:
  1041       :       case EEOP_BOOLTEST_IS_NOT_FALSE:
  1042       :       case EEOP_BOOLTEST_IS_FALSE:
  1043       :       case EEOP_BOOLTEST_IS_NOT_TRUE:
  1044       :         {
  1045       :           LLVMBasicBlockRef b_isnull,
  1046       :                 b_notnull;
  1047      0 :           LLVMValueRef v_resnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
  1048       : 
  1049      0 :           b_isnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1050       :                       "op.%d.isnull", i);
  1051      0 :           b_notnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1052       :                        "op.%d.isnotnull", i);
  1053       : 
  1054       :           /* check if value is NULL */
  1055      0 :           LLVMBuildCondBr(b,
  1056       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_resnull,
  1057       :                          l_sbool_const(1), ""),
  1058       :                   b_isnull, b_notnull);
  1059       : 
  1060       :           /* if value is NULL, return false */
  1061      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_isnull);
  1062       : 
  1063       :           /* result is not null */
  1064      0 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_resnullp);
  1065       : 
  1066      0 :           if (opcode == EEOP_BOOLTEST_IS_TRUE ||
  1067       :             opcode == EEOP_BOOLTEST_IS_FALSE)
  1068       :           {
  1069      0 :             LLVMBuildStore(b, l_sizet_const(0), v_resvaluep);
  1070       :           }
  1071       :           else
  1072       :           {
  1073      0 :             LLVMBuildStore(b, l_sizet_const(1), v_resvaluep);
  1074       :           }
  1075       : 
  1076      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1077       : 
  1078      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_notnull);
  1079       : 
  1080      0 :           if (opcode == EEOP_BOOLTEST_IS_TRUE ||
  1081       :             opcode == EEOP_BOOLTEST_IS_NOT_FALSE)
  1082       :           {
  1083       :             /*
  1084       :             * if value is not null NULL, return value (already
  1085       :             * set)
  1086       :             */
  1087       :           }
  1088       :           else
  1089       :           {
  1090      0 :             LLVMValueRef v_value =
  1091       :             LLVMBuildLoad(b, v_resvaluep, "");
  1092       : 
  1093      0 :             v_value = LLVMBuildZExt(b,
  1094       :                         LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ,
  1095       :                                v_value,
  1096       :                                l_sizet_const(0),
  1097       :                                ""),
  1098       :                         TypeSizeT, "");
  1099      0 :             LLVMBuildStore(b, v_value, v_resvaluep);
  1100       :           }
  1101      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1102      0 :           break;
  1103       :         }
  1104       : 
  1105       :       case EEOP_PARAM_EXEC:
  1106     440 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalParamExec",
  1107       :                 v_state, v_econtext, op);
  1108     440 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1109     440 :         break;
  1110       : 
  1111       :       case EEOP_PARAM_EXTERN:
  1112      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalParamExtern",
  1113       :                 v_state, v_econtext, op);
  1114      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1115      0 :         break;
  1116       : 
  1117       :       case EEOP_PARAM_CALLBACK:
  1118       :         {
  1119       :           LLVMTypeRef param_types[3];
  1120       :           LLVMValueRef v_params[3];
  1121       :           LLVMTypeRef v_functype;
  1122       :           LLVMValueRef v_func;
  1123       : 
  1124      0 :           param_types[0] = l_ptr(StructExprState);
  1125      0 :           param_types[1] = l_ptr(TypeSizeT);
  1126      0 :           param_types[2] = l_ptr(StructExprContext);
  1127       : 
  1128      0 :           v_functype = LLVMFunctionType(LLVMVoidType(),
  1129       :                          param_types,
  1130       :                          lengthof(param_types),
  1131       :                          false);
  1132      0 :           v_func = l_ptr_const(op->d.cparam.paramfunc,
  1133       :                     l_ptr(v_functype));
  1134       : 
  1135      0 :           v_params[0] = v_state;
  1136      0 :           v_params[1] = l_ptr_const(op, l_ptr(TypeSizeT));
  1137      0 :           v_params[2] = v_econtext;
  1138      0 :           LLVMBuildCall(b,
  1139       :                  v_func,
  1140       :                  v_params, lengthof(v_params), "");
  1141       : 
  1142      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1143      0 :           break;
  1144       :         }
  1145       : 
  1146       :       case EEOP_SBSREF_OLD:
  1147      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalSubscriptingRefOld",
  1148       :                 v_state, v_econtext, op);
  1149      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1150      0 :         break;
  1151       : 
  1152       :       case EEOP_SBSREF_ASSIGN:
  1153      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalSubscriptingRefAssign",
  1154       :                 v_state, v_econtext, op);
  1155      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1156      0 :         break;
  1157       : 
  1158       :       case EEOP_SBSREF_FETCH:
  1159     12 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalSubscriptingRefFetch",
  1160       :                 v_state, v_econtext, op);
  1161     12 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1162     12 :         break;
  1163       : 
  1164       :       case EEOP_CASE_TESTVAL:
  1165       :         {
  1166       :           LLVMBasicBlockRef b_avail,
  1167       :                 b_notavail;
  1168       :           LLVMValueRef v_casevaluep,
  1169       :                 v_casevalue;
  1170       :           LLVMValueRef v_casenullp,
  1171       :                 v_casenull;
  1172       :           LLVMValueRef v_casevaluenull;
  1173       : 
  1174      0 :           b_avail = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1175       :                       "op.%d.avail", i);
  1176      0 :           b_notavail = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1177       :                        "op.%d.notavail", i);
  1178       : 
  1179      0 :           v_casevaluep = l_ptr_const(op->d.casetest.value,
  1180       :                        l_ptr(TypeSizeT));
  1181      0 :           v_casenullp = l_ptr_const(op->d.casetest.isnull,
  1182       :                        l_ptr(TypeStorageBool));
  1183       : 
  1184      0 :           v_casevaluenull =
  1185      0 :             LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ,
  1186       :                    LLVMBuildPtrToInt(b, v_casevaluep,
  1187       :                             TypeSizeT, ""),
  1188       :                    l_sizet_const(0), "");
  1189      0 :           LLVMBuildCondBr(b, v_casevaluenull, b_notavail, b_avail);
  1190       : 
  1191       :           /* if casetest != NULL */
  1192      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_avail);
  1193      0 :           v_casevalue = LLVMBuildLoad(b, v_casevaluep, "");
  1194      0 :           v_casenull = LLVMBuildLoad(b, v_casenullp, "");
  1195      0 :           LLVMBuildStore(b, v_casevalue, v_resvaluep);
  1196      0 :           LLVMBuildStore(b, v_casenull, v_resnullp);
  1197      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1198       : 
  1199       :           /* if casetest == NULL */
  1200      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_notavail);
  1201      0 :           v_casevalue =
  1202       :             l_load_struct_gep(b, v_econtext,
  1203       :                      FIELDNO_EXPRCONTEXT_CASEDATUM, "");
  1204      0 :           v_casenull =
  1205       :             l_load_struct_gep(b, v_econtext,
  1206       :                      FIELDNO_EXPRCONTEXT_CASENULL, "");
  1207      0 :           LLVMBuildStore(b, v_casevalue, v_resvaluep);
  1208      0 :           LLVMBuildStore(b, v_casenull, v_resnullp);
  1209       : 
  1210      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1211      0 :           break;
  1212       :         }
  1213       : 
  1214       :       case EEOP_MAKE_READONLY:
  1215       :         {
  1216       :           LLVMBasicBlockRef b_notnull;
  1217       :           LLVMValueRef v_params[1];
  1218       :           LLVMValueRef v_ret;
  1219       :           LLVMValueRef v_nullp;
  1220       :           LLVMValueRef v_valuep;
  1221       :           LLVMValueRef v_null;
  1222       :           LLVMValueRef v_value;
  1223       : 
  1224      0 :           b_notnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1225       :                        "op.%d.readonly.notnull", i);
  1226       : 
  1227      0 :           v_nullp = l_ptr_const(op->d.make_readonly.isnull,
  1228       :                      l_ptr(TypeStorageBool));
  1229       : 
  1230      0 :           v_null = LLVMBuildLoad(b, v_nullp, "");
  1231       : 
  1232       :           /* store null isnull value in result */
  1233      0 :           LLVMBuildStore(b, v_null, v_resnullp);
  1234       : 
  1235       :           /* check if value is NULL */
  1236      0 :           LLVMBuildCondBr(b,
  1237       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_null,
  1238       :                          l_sbool_const(1), ""),
  1239      0 :                   opblocks[i + 1], b_notnull);
  1240       : 
  1241       :           /* if value is not null, convert to RO datum */
  1242      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_notnull);
  1243       : 
  1244      0 :           v_valuep = l_ptr_const(op->d.make_readonly.value,
  1245       :                      l_ptr(TypeSizeT));
  1246       : 
  1247      0 :           v_value = LLVMBuildLoad(b, v_valuep, "");
  1248       : 
  1249      0 :           v_params[0] = v_value;
  1250      0 :           v_ret =
  1251      0 :             LLVMBuildCall(b,
  1252       :                    llvm_get_decl(mod, FuncMakeExpandedObjectReadOnlyInternal),
  1253       :                    v_params, lengthof(v_params), "");
  1254      0 :           LLVMBuildStore(b, v_ret, v_resvaluep);
  1255       : 
  1256      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1257      0 :           break;
  1258       :         }
  1259       : 
  1260       :       case EEOP_IOCOERCE:
  1261       :         {
  1262       :           FunctionCallInfo fcinfo_out,
  1263       :                 fcinfo_in;
  1264       :           LLVMValueRef v_fcinfo_out,
  1265       :                 v_fcinfo_in;
  1266       :           LLVMValueRef v_fn_addr_out,
  1267       :                 v_fn_addr_in;
  1268       :           LLVMValueRef v_fcinfo_in_isnullp;
  1269       :           LLVMValueRef v_retval;
  1270       :           LLVMValueRef v_resvalue;
  1271       :           LLVMValueRef v_resnull;
  1272       : 
  1273       :           LLVMValueRef v_output_skip;
  1274       :           LLVMValueRef v_output;
  1275       : 
  1276       :           LLVMBasicBlockRef b_skipoutput;
  1277       :           LLVMBasicBlockRef b_calloutput;
  1278       :           LLVMBasicBlockRef b_input;
  1279       :           LLVMBasicBlockRef b_inputcall;
  1280       : 
  1281     20 :           fcinfo_out = op->d.iocoerce.fcinfo_data_out;
  1282     20 :           fcinfo_in = op->d.iocoerce.fcinfo_data_in;
  1283       : 
  1284     20 :           b_skipoutput = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1285       :                         "op.%d.skipoutputnull", i);
  1286     20 :           b_calloutput = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1287       :                         "op.%d.calloutput", i);
  1288     20 :           b_input = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1289       :                       "op.%d.input", i);
  1290     20 :           b_inputcall = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1291       :                         "op.%d.inputcall", i);
  1292       : 
  1293     20 :           v_fcinfo_out = l_ptr_const(fcinfo_out, l_ptr(StructFunctionCallInfoData));
  1294     20 :           v_fcinfo_in = l_ptr_const(fcinfo_in, l_ptr(StructFunctionCallInfoData));
  1295     20 :           v_fn_addr_out = l_ptr_const(fcinfo_out->flinfo->fn_addr, TypePGFunction);
  1296     20 :           v_fn_addr_in = l_ptr_const(fcinfo_in->flinfo->fn_addr, TypePGFunction);
  1297       : 
  1298     20 :           v_fcinfo_in_isnullp =
  1299     20 :             LLVMBuildStructGEP(b, v_fcinfo_in,
  1300       :                      FIELDNO_FUNCTIONCALLINFODATA_ISNULL,
  1301       :                      "v_fcinfo_in_isnull");
  1302       : 
  1303       :           /* output functions are not called on nulls */
  1304     20 :           v_resnull = LLVMBuildLoad(b, v_resnullp, "");
  1305     20 :           LLVMBuildCondBr(b,
  1306       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_resnull,
  1307       :                          l_sbool_const(1), ""),
  1308       :                   b_skipoutput,
  1309       :                   b_calloutput);
  1310       : 
  1311     20 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_skipoutput);
  1312     20 :           v_output_skip = l_sizet_const(0);
  1313     20 :           LLVMBuildBr(b, b_input);
  1314       : 
  1315     20 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_calloutput);
  1316     20 :           v_resvalue = LLVMBuildLoad(b, v_resvaluep, "");
  1317       : 
  1318       :           /* set arg[0] */
  1319     20 :           LLVMBuildStore(b,
  1320       :                  v_resvalue,
  1321       :                  l_funcvaluep(b, v_fcinfo_out, 0));
  1322     20 :           LLVMBuildStore(b,
  1323       :                  l_sbool_const(0),
  1324       :                  l_funcnullp(b, v_fcinfo_out, 0));
  1325       :           /* and call output function (can never return NULL) */
  1326     20 :           v_output = LLVMBuildCall(b, v_fn_addr_out, &v_fcinfo_out,
  1327       :                       1, "funccall_coerce_out");
  1328     20 :           LLVMBuildBr(b, b_input);
  1329       : 
  1330       :           /* build block handling input function call */
  1331     20 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_input);
  1332       : 
  1333       :           /* phi between resnull and output function call branches */
  1334       :           {
  1335       :             LLVMValueRef incoming_values[2];
  1336       :             LLVMBasicBlockRef incoming_blocks[2];
  1337       : 
  1338     20 :             incoming_values[0] = v_output_skip;
  1339     20 :             incoming_blocks[0] = b_skipoutput;
  1340       : 
  1341     20 :             incoming_values[1] = v_output;
  1342     20 :             incoming_blocks[1] = b_calloutput;
  1343       : 
  1344     20 :             v_output = LLVMBuildPhi(b, TypeSizeT, "output");
  1345     20 :             LLVMAddIncoming(v_output,
  1346       :                     incoming_values, incoming_blocks,
  1347       :                     lengthof(incoming_blocks));
  1348       :           }
  1349       : 
  1350       :           /*
  1351       :           * If input function is strict, skip if input string is
  1352       :           * NULL.
  1353       :           */
  1354     20 :           if (op->d.iocoerce.finfo_in->fn_strict)
  1355       :           {
  1356     20 :             LLVMBuildCondBr(b,
  1357       :                     LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_output,
  1358       :                            l_sizet_const(0), ""),
  1359     20 :                     opblocks[i + 1],
  1360       :                     b_inputcall);
  1361       :           }
  1362       :           else
  1363       :           {
  1364      0 :             LLVMBuildBr(b, b_inputcall);
  1365       :           }
  1366       : 
  1367     20 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_inputcall);
  1368       :           /* set arguments */
  1369       :           /* arg0: output */
  1370     20 :           LLVMBuildStore(b, v_output,
  1371       :                  l_funcvaluep(b, v_fcinfo_in, 0));
  1372     20 :           LLVMBuildStore(b, v_resnull,
  1373       :                  l_funcnullp(b, v_fcinfo_in, 0));
  1374       : 
  1375       :           /* arg1: ioparam: preset in execExpr.c */
  1376       :           /* arg2: typmod: preset in execExpr.c */
  1377       : 
  1378       :           /* reset fcinfo_in->isnull */
  1379     20 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_fcinfo_in_isnullp);
  1380       :           /* and call function */
  1381     20 :           v_retval = LLVMBuildCall(b, v_fn_addr_in, &v_fcinfo_in, 1,
  1382       :                       "funccall_iocoerce_in");
  1383       : 
  1384     20 :           LLVMBuildStore(b, v_retval, v_resvaluep);
  1385       : 
  1386     20 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1387     20 :           break;
  1388       :         }
  1389       : 
  1390       :       case EEOP_DISTINCT:
  1391       :       case EEOP_NOT_DISTINCT:
  1392       :         {
  1393     42 :           FunctionCallInfo fcinfo = op->d.func.fcinfo_data;
  1394       : 
  1395       :           LLVMValueRef v_fcinfo;
  1396       :           LLVMValueRef v_fcinfo_isnull;
  1397       : 
  1398       :           LLVMValueRef v_argnull0,
  1399       :                 v_argisnull0;
  1400       :           LLVMValueRef v_argnull1,
  1401       :                 v_argisnull1;
  1402       : 
  1403       :           LLVMValueRef v_anyargisnull;
  1404       :           LLVMValueRef v_bothargisnull;
  1405       : 
  1406       :           LLVMValueRef v_result;
  1407       : 
  1408       :           LLVMBasicBlockRef b_noargnull;
  1409       :           LLVMBasicBlockRef b_checkbothargnull;
  1410       :           LLVMBasicBlockRef b_bothargnull;
  1411       :           LLVMBasicBlockRef b_anyargnull;
  1412       : 
  1413     42 :           b_noargnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1], "op.%d.noargnull", i);
  1414     42 :           b_checkbothargnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1], "op.%d.checkbothargnull", i);
  1415     42 :           b_bothargnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1], "op.%d.bothargnull", i);
  1416     42 :           b_anyargnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1], "op.%d.anyargnull", i);
  1417       : 
  1418     42 :           v_fcinfo = l_ptr_const(fcinfo, l_ptr(StructFunctionCallInfoData));
  1419       : 
  1420       :           /* load args[0|1].isnull for both arguments */
  1421     42 :           v_argnull0 = l_funcnull(b, v_fcinfo, 0);
  1422     42 :           v_argisnull0 = LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_argnull0,
  1423       :                         l_sbool_const(1), "");
  1424     42 :           v_argnull1 = l_funcnull(b, v_fcinfo, 1);
  1425     42 :           v_argisnull1 = LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_argnull1,
  1426       :                         l_sbool_const(1), "");
  1427       : 
  1428     42 :           v_anyargisnull = LLVMBuildOr(b, v_argisnull0, v_argisnull1, "");
  1429     42 :           v_bothargisnull = LLVMBuildAnd(b, v_argisnull0, v_argisnull1, "");
  1430       : 
  1431       :           /*
  1432       :           * Check function arguments for NULLness: If either is
  1433       :           * NULL, we check if both args are NULL. Otherwise call
  1434       :           * comparator.
  1435       :           */
  1436     42 :           LLVMBuildCondBr(b, v_anyargisnull, b_checkbothargnull,
  1437       :                   b_noargnull);
  1438       : 
  1439       :           /*
  1440       :           * build block checking if any arg is null
  1441       :           */
  1442     42 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_checkbothargnull);
  1443     42 :           LLVMBuildCondBr(b, v_bothargisnull, b_bothargnull,
  1444       :                   b_anyargnull);
  1445       : 
  1446       : 
  1447       :           /* Both NULL? Then is not distinct... */
  1448     42 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_bothargnull);
  1449     42 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_resnullp);
  1450     42 :           if (opcode == EEOP_NOT_DISTINCT)
  1451     18 :             LLVMBuildStore(b, l_sizet_const(1), v_resvaluep);
  1452       :           else
  1453     24 :             LLVMBuildStore(b, l_sizet_const(0), v_resvaluep);
  1454       : 
  1455     42 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1456       : 
  1457       :           /* Only one is NULL? Then is distinct... */
  1458     42 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_anyargnull);
  1459     42 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_resnullp);
  1460     42 :           if (opcode == EEOP_NOT_DISTINCT)
  1461     18 :             LLVMBuildStore(b, l_sizet_const(0), v_resvaluep);
  1462       :           else
  1463     24 :             LLVMBuildStore(b, l_sizet_const(1), v_resvaluep);
  1464     42 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1465       : 
  1466       :           /* neither argument is null: compare */
  1467     42 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_noargnull);
  1468       : 
  1469     42 :           v_result = BuildV1Call(context, b, mod, fcinfo,
  1470       :                      &v_fcinfo_isnull);
  1471       : 
  1472     42 :           if (opcode == EEOP_DISTINCT)
  1473       :           {
  1474       :             /* Must invert result of "=" */
  1475     24 :             v_result =
  1476     24 :               LLVMBuildZExt(b,
  1477       :                      LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ,
  1478       :                             v_result,
  1479       :                             l_sizet_const(0), ""),
  1480       :                      TypeSizeT, "");
  1481       :           }
  1482       : 
  1483     42 :           LLVMBuildStore(b, v_fcinfo_isnull, v_resnullp);
  1484     42 :           LLVMBuildStore(b, v_result, v_resvaluep);
  1485       : 
  1486     42 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1487     42 :           break;
  1488       :         }
  1489       : 
  1490       :       case EEOP_NULLIF:
  1491       :         {
  1492      0 :           FunctionCallInfo fcinfo = op->d.func.fcinfo_data;
  1493       : 
  1494       :           LLVMValueRef v_fcinfo;
  1495       :           LLVMValueRef v_fcinfo_isnull;
  1496       :           LLVMValueRef v_argnull0;
  1497       :           LLVMValueRef v_argnull1;
  1498       :           LLVMValueRef v_anyargisnull;
  1499       :           LLVMValueRef v_arg0;
  1500       :           LLVMBasicBlockRef b_hasnull;
  1501       :           LLVMBasicBlockRef b_nonull;
  1502       :           LLVMBasicBlockRef b_argsequal;
  1503       :           LLVMValueRef v_retval;
  1504       :           LLVMValueRef v_argsequal;
  1505       : 
  1506      0 :           b_hasnull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1507       :                        "b.%d.null-args", i);
  1508      0 :           b_nonull = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1509       :                       "b.%d.no-null-args", i);
  1510      0 :           b_argsequal = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1511       :                         "b.%d.argsequal", i);
  1512       : 
  1513      0 :           v_fcinfo = l_ptr_const(fcinfo, l_ptr(StructFunctionCallInfoData));
  1514       : 
  1515       :           /* if either argument is NULL they can't be equal */
  1516      0 :           v_argnull0 = l_funcnull(b, v_fcinfo, 0);
  1517      0 :           v_argnull1 = l_funcnull(b, v_fcinfo, 1);
  1518       : 
  1519      0 :           v_anyargisnull =
  1520      0 :             LLVMBuildOr(b,
  1521       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_argnull0,
  1522       :                          l_sbool_const(1), ""),
  1523       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_argnull1,
  1524       :                          l_sbool_const(1), ""),
  1525       :                   "");
  1526       : 
  1527      0 :           LLVMBuildCondBr(b, v_anyargisnull, b_hasnull, b_nonull);
  1528       : 
  1529       :           /* one (or both) of the arguments are null, return arg[0] */
  1530      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_hasnull);
  1531      0 :           v_arg0 = l_funcvalue(b, v_fcinfo, 0);
  1532      0 :           LLVMBuildStore(b, v_argnull0, v_resnullp);
  1533      0 :           LLVMBuildStore(b, v_arg0, v_resvaluep);
  1534      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1535       : 
  1536       :           /* build block to invoke function and check result */
  1537      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_nonull);
  1538       : 
  1539      0 :           v_retval = BuildV1Call(context, b, mod, fcinfo, &v_fcinfo_isnull);
  1540       : 
  1541       :           /*
  1542       :           * If result not null, and arguments are equal return null
  1543       :           * (same result as if there'd been NULLs, hence reuse
  1544       :           * b_hasnull).
  1545       :           */
  1546      0 :           v_argsequal = LLVMBuildAnd(b,
  1547       :                        LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ,
  1548       :                               v_fcinfo_isnull,
  1549       :                               l_sbool_const(0),
  1550       :                               ""),
  1551       :                        LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ,
  1552       :                               v_retval,
  1553       :                               l_sizet_const(1),
  1554       :                               ""),
  1555       :                        "");
  1556      0 :           LLVMBuildCondBr(b, v_argsequal, b_argsequal, b_hasnull);
  1557       : 
  1558       :           /* build block setting result to NULL, if args are equal */
  1559      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_argsequal);
  1560      0 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(1), v_resnullp);
  1561      0 :           LLVMBuildStore(b, l_sizet_const(0), v_resvaluep);
  1562      0 :           LLVMBuildStore(b, v_retval, v_resvaluep);
  1563       : 
  1564      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1565      0 :           break;
  1566       :         }
  1567       : 
  1568       :       case EEOP_SQLVALUEFUNCTION:
  1569      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalSQLValueFunction",
  1570       :                 v_state, v_econtext, op);
  1571      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1572      0 :         break;
  1573       : 
  1574       :       case EEOP_CURRENTOFEXPR:
  1575      2 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalCurrentOfExpr",
  1576       :                 v_state, v_econtext, op);
  1577      2 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1578      2 :         break;
  1579       : 
  1580       :       case EEOP_NEXTVALUEEXPR:
  1581      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalNextValueExpr",
  1582       :                 v_state, v_econtext, op);
  1583      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1584      0 :         break;
  1585       : 
  1586       :       case EEOP_ARRAYEXPR:
  1587      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalArrayExpr",
  1588       :                 v_state, v_econtext, op);
  1589      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1590      0 :         break;
  1591       : 
  1592       :       case EEOP_ARRAYCOERCE:
  1593      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalArrayCoerce",
  1594       :                 v_state, v_econtext, op);
  1595      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1596      0 :         break;
  1597       : 
  1598       :       case EEOP_ROW:
  1599      2 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalRow",
  1600       :                 v_state, v_econtext, op);
  1601      2 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1602      2 :         break;
  1603       : 
  1604       :       case EEOP_ROWCOMPARE_STEP:
  1605       :         {
  1606      0 :           FunctionCallInfo fcinfo = op->d.rowcompare_step.fcinfo_data;
  1607       :           LLVMValueRef v_fcinfo_isnull;
  1608       :           LLVMBasicBlockRef b_null;
  1609       :           LLVMBasicBlockRef b_compare;
  1610       :           LLVMBasicBlockRef b_compare_result;
  1611       : 
  1612       :           LLVMValueRef v_retval;
  1613       : 
  1614      0 :           b_null = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1615       :                      "op.%d.row-null", i);
  1616      0 :           b_compare = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1617       :                        "op.%d.row-compare", i);
  1618      0 :           b_compare_result =
  1619      0 :             l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1620       :                    "op.%d.row-compare-result",
  1621       :                    i);
  1622       : 
  1623       :           /*
  1624       :           * If function is strict, and either arg is null, we're
  1625       :           * done.
  1626       :           */
  1627      0 :           if (op->d.rowcompare_step.finfo->fn_strict)
  1628       :           {
  1629       :             LLVMValueRef v_fcinfo;
  1630       :             LLVMValueRef v_argnull0;
  1631       :             LLVMValueRef v_argnull1;
  1632       :             LLVMValueRef v_anyargisnull;
  1633       : 
  1634      0 :             v_fcinfo = l_ptr_const(fcinfo,
  1635       :                        l_ptr(StructFunctionCallInfoData));
  1636       : 
  1637      0 :             v_argnull0 = l_funcnull(b, v_fcinfo, 0);
  1638      0 :             v_argnull1 = l_funcnull(b, v_fcinfo, 1);
  1639       : 
  1640      0 :             v_anyargisnull =
  1641      0 :               LLVMBuildOr(b,
  1642       :                     LLVMBuildICmp(b,
  1643       :                            LLVMIntEQ,
  1644       :                            v_argnull0,
  1645       :                            l_sbool_const(1),
  1646       :                            ""),
  1647       :                     LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ,
  1648       :                            v_argnull1,
  1649       :                            l_sbool_const(1), ""),
  1650       :                     "");
  1651       : 
  1652      0 :             LLVMBuildCondBr(b, v_anyargisnull, b_null, b_compare);
  1653       :           }
  1654       :           else
  1655       :           {
  1656      0 :             LLVMBuildBr(b, b_compare);
  1657       :           }
  1658       : 
  1659       :           /* build block invoking comparison function */
  1660      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_compare);
  1661       : 
  1662       :           /* call function */
  1663      0 :           v_retval = BuildV1Call(context, b, mod, fcinfo,
  1664       :                      &v_fcinfo_isnull);
  1665      0 :           LLVMBuildStore(b, v_retval, v_resvaluep);
  1666       : 
  1667       :           /* if result of function is NULL, force NULL result */
  1668      0 :           LLVMBuildCondBr(b,
  1669       :                   LLVMBuildICmp(b,
  1670       :                          LLVMIntEQ,
  1671       :                          v_fcinfo_isnull,
  1672       :                          l_sbool_const(0),
  1673       :                          ""),
  1674       :                   b_compare_result,
  1675       :                   b_null);
  1676       : 
  1677       :           /* build block analyzing the !NULL comparator result */
  1678      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_compare_result);
  1679       : 
  1680       :           /* if results equal, compare next, otherwise done */
  1681      0 :           LLVMBuildCondBr(b,
  1682       :                   LLVMBuildICmp(b,
  1683       :                          LLVMIntEQ,
  1684       :                          v_retval,
  1685       :                          l_sizet_const(0), ""),
  1686      0 :                   opblocks[i + 1],
  1687      0 :                   opblocks[op->d.rowcompare_step.jumpdone]);
  1688       : 
  1689       :           /*
  1690       :           * Build block handling NULL input or NULL comparator
  1691       :           * result.
  1692       :           */
  1693      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_null);
  1694      0 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(1), v_resnullp);
  1695      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[op->d.rowcompare_step.jumpnull]);
  1696       : 
  1697      0 :           break;
  1698       :         }
  1699       : 
  1700       :       case EEOP_ROWCOMPARE_FINAL:
  1701       :         {
  1702      0 :           RowCompareType rctype = op->d.rowcompare_final.rctype;
  1703       : 
  1704       :           LLVMValueRef v_cmpresult;
  1705       :           LLVMValueRef v_result;
  1706       :           LLVMIntPredicate predicate;
  1707       : 
  1708       :           /*
  1709       :           * Btree comparators return 32 bit results, need to be
  1710       :           * careful about sign (used as a 64 bit value it's
  1711       :           * otherwise wrong).
  1712       :           */
  1713      0 :           v_cmpresult =
  1714      0 :             LLVMBuildTrunc(b,
  1715       :                    LLVMBuildLoad(b, v_resvaluep, ""),
  1716       :                    LLVMInt32Type(), "");
  1717       : 
  1718      0 :           switch (rctype)
  1719       :           {
  1720       :             case ROWCOMPARE_LT:
  1721      0 :               predicate = LLVMIntSLT;
  1722      0 :               break;
  1723       :             case ROWCOMPARE_LE:
  1724      0 :               predicate = LLVMIntSLE;
  1725      0 :               break;
  1726       :             case ROWCOMPARE_GT:
  1727      0 :               predicate = LLVMIntSGT;
  1728      0 :               break;
  1729       :             case ROWCOMPARE_GE:
  1730      0 :               predicate = LLVMIntSGE;
  1731      0 :               break;
  1732       :             default:
  1733       :               /* EQ and NE cases aren't allowed here */
  1734       :               Assert(false);
  1735      0 :               predicate = 0; /* prevent compiler warning */
  1736      0 :               break;
  1737       :           }
  1738       : 
  1739      0 :           v_result = LLVMBuildICmp(b,
  1740       :                       predicate,
  1741       :                       v_cmpresult,
  1742       :                       l_int32_const(0),
  1743       :                       "");
  1744      0 :           v_result = LLVMBuildZExt(b, v_result, TypeSizeT, "");
  1745       : 
  1746      0 :           LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_resnullp);
  1747      0 :           LLVMBuildStore(b, v_result, v_resvaluep);
  1748       : 
  1749      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1750      0 :           break;
  1751       :         }
  1752       : 
  1753       :       case EEOP_MINMAX:
  1754      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalMinMax",
  1755       :                 v_state, v_econtext, op);
  1756      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1757      0 :         break;
  1758       : 
  1759       :       case EEOP_FIELDSELECT:
  1760     52 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalFieldSelect",
  1761       :                 v_state, v_econtext, op);
  1762     52 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1763     52 :         break;
  1764       : 
  1765       :       case EEOP_FIELDSTORE_DEFORM:
  1766      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalFieldStoreDeForm",
  1767       :                 v_state, v_econtext, op);
  1768      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1769      0 :         break;
  1770       : 
  1771       :       case EEOP_FIELDSTORE_FORM:
  1772      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalFieldStoreForm",
  1773       :                 v_state, v_econtext, op);
  1774      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1775      0 :         break;
  1776       : 
  1777       :       case EEOP_SBSREF_SUBSCRIPT:
  1778       :         {
  1779       :           LLVMValueRef v_fn;
  1780     12 :           int     jumpdone = op->d.sbsref_subscript.jumpdone;
  1781       :           LLVMValueRef v_params[2];
  1782       :           LLVMValueRef v_ret;
  1783       : 
  1784     12 :           v_fn = llvm_get_decl(mod, FuncExecEvalSubscriptingRef);
  1785       : 
  1786     12 :           v_params[0] = v_state;
  1787     12 :           v_params[1] = l_ptr_const(op, l_ptr(StructExprEvalStep));
  1788     12 :           v_ret = LLVMBuildCall(b, v_fn,
  1789       :                      v_params, lengthof(v_params), "");
  1790     12 :           v_ret = LLVMBuildZExt(b, v_ret, TypeStorageBool, "");
  1791       : 
  1792     24 :           LLVMBuildCondBr(b,
  1793       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_ret,
  1794       :                          l_sbool_const(1), ""),
  1795     12 :                   opblocks[i + 1],
  1796     12 :                   opblocks[jumpdone]);
  1797     12 :           break;
  1798       :         }
  1799       : 
  1800       :       case EEOP_DOMAIN_TESTVAL:
  1801       :         {
  1802       :           LLVMBasicBlockRef b_avail,
  1803       :                 b_notavail;
  1804       :           LLVMValueRef v_casevaluep,
  1805       :                 v_casevalue;
  1806       :           LLVMValueRef v_casenullp,
  1807       :                 v_casenull;
  1808       :           LLVMValueRef v_casevaluenull;
  1809       : 
  1810      0 :           b_avail = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1811       :                       "op.%d.avail", i);
  1812      0 :           b_notavail = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1813       :                        "op.%d.notavail", i);
  1814       : 
  1815      0 :           v_casevaluep = l_ptr_const(op->d.casetest.value,
  1816       :                        l_ptr(TypeSizeT));
  1817      0 :           v_casenullp = l_ptr_const(op->d.casetest.isnull,
  1818       :                        l_ptr(TypeStorageBool));
  1819       : 
  1820      0 :           v_casevaluenull =
  1821      0 :             LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ,
  1822       :                    LLVMBuildPtrToInt(b, v_casevaluep,
  1823       :                             TypeSizeT, ""),
  1824       :                    l_sizet_const(0), "");
  1825      0 :           LLVMBuildCondBr(b,
  1826       :                   v_casevaluenull,
  1827       :                   b_notavail, b_avail);
  1828       : 
  1829       :           /* if casetest != NULL */
  1830      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_avail);
  1831      0 :           v_casevalue = LLVMBuildLoad(b, v_casevaluep, "");
  1832      0 :           v_casenull = LLVMBuildLoad(b, v_casenullp, "");
  1833      0 :           LLVMBuildStore(b, v_casevalue, v_resvaluep);
  1834      0 :           LLVMBuildStore(b, v_casenull, v_resnullp);
  1835      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1836       : 
  1837       :           /* if casetest == NULL */
  1838      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_notavail);
  1839      0 :           v_casevalue =
  1840       :             l_load_struct_gep(b, v_econtext,
  1841       :                      FIELDNO_EXPRCONTEXT_DOMAINDATUM,
  1842       :                      "");
  1843      0 :           v_casenull =
  1844       :             l_load_struct_gep(b, v_econtext,
  1845       :                      FIELDNO_EXPRCONTEXT_DOMAINNULL,
  1846       :                      "");
  1847      0 :           LLVMBuildStore(b, v_casevalue, v_resvaluep);
  1848      0 :           LLVMBuildStore(b, v_casenull, v_resnullp);
  1849       : 
  1850      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1851      0 :           break;
  1852       :         }
  1853       : 
  1854       :       case EEOP_DOMAIN_NOTNULL:
  1855      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalConstraintNotNull",
  1856       :                 v_state, v_econtext, op);
  1857      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1858      0 :         break;
  1859       : 
  1860       :       case EEOP_DOMAIN_CHECK:
  1861      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalConstraintCheck",
  1862       :                 v_state, v_econtext, op);
  1863      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1864      0 :         break;
  1865       : 
  1866       :       case EEOP_CONVERT_ROWTYPE:
  1867     36 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalConvertRowtype",
  1868       :                 v_state, v_econtext, op);
  1869     36 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1870     36 :         break;
  1871       : 
  1872       :       case EEOP_SCALARARRAYOP:
  1873      4 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalScalarArrayOp",
  1874       :                 v_state, v_econtext, op);
  1875      4 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1876      4 :         break;
  1877       : 
  1878       :       case EEOP_XMLEXPR:
  1879      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalXmlExpr",
  1880       :                 v_state, v_econtext, op);
  1881      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1882      0 :         break;
  1883       : 
  1884       :       case EEOP_AGGREF:
  1885       :         {
  1886     230 :           AggrefExprState *aggref = op->d.aggref.astate;
  1887       :           LLVMValueRef v_aggnop;
  1888       :           LLVMValueRef v_aggno;
  1889       :           LLVMValueRef value,
  1890       :                 isnull;
  1891       : 
  1892       :           /*
  1893       :           * At this point aggref->aggno is not yet set (it's set up
  1894       :           * in ExecInitAgg() after initializing the expression). So
  1895       :           * load it from memory each time round.
  1896       :           */
  1897     230 :           v_aggnop = l_ptr_const(&aggref->aggno,
  1898       :                      l_ptr(LLVMInt32Type()));
  1899     230 :           v_aggno = LLVMBuildLoad(b, v_aggnop, "v_aggno");
  1900       : 
  1901       :           /* load agg value / null */
  1902     230 :           value = l_load_gep1(b, v_aggvalues, v_aggno, "aggvalue");
  1903     230 :           isnull = l_load_gep1(b, v_aggnulls, v_aggno, "aggnull");
  1904       : 
  1905       :           /* and store result */
  1906     230 :           LLVMBuildStore(b, value, v_resvaluep);
  1907     230 :           LLVMBuildStore(b, isnull, v_resnullp);
  1908       : 
  1909     230 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1910     230 :           break;
  1911       :         }
  1912       : 
  1913       :       case EEOP_GROUPING_FUNC:
  1914      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalGroupingFunc",
  1915       :                 v_state, v_econtext, op);
  1916      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1917      0 :         break;
  1918       : 
  1919       :       case EEOP_WINDOW_FUNC:
  1920       :         {
  1921      0 :           WindowFuncExprState *wfunc = op->d.window_func.wfstate;
  1922       :           LLVMValueRef v_wfuncnop;
  1923       :           LLVMValueRef v_wfuncno;
  1924       :           LLVMValueRef value,
  1925       :                 isnull;
  1926       : 
  1927       :           /*
  1928       :           * At this point aggref->wfuncno is not yet set (it's set
  1929       :           * up in ExecInitWindowAgg() after initializing the
  1930       :           * expression). So load it from memory each time round.
  1931       :           */
  1932      0 :           v_wfuncnop = l_ptr_const(&wfunc->wfuncno,
  1933       :                       l_ptr(LLVMInt32Type()));
  1934      0 :           v_wfuncno = LLVMBuildLoad(b, v_wfuncnop, "v_wfuncno");
  1935       : 
  1936       :           /* load window func value / null */
  1937      0 :           value = l_load_gep1(b, v_aggvalues, v_wfuncno,
  1938       :                     "windowvalue");
  1939      0 :           isnull = l_load_gep1(b, v_aggnulls, v_wfuncno,
  1940       :                     "windownull");
  1941       : 
  1942      0 :           LLVMBuildStore(b, value, v_resvaluep);
  1943      0 :           LLVMBuildStore(b, isnull, v_resnullp);
  1944       : 
  1945      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1946      0 :           break;
  1947       :         }
  1948       : 
  1949       :       case EEOP_SUBPLAN:
  1950     232 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalSubPlan",
  1951       :                 v_state, v_econtext, op);
  1952     232 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1953     232 :         break;
  1954       : 
  1955       :       case EEOP_ALTERNATIVE_SUBPLAN:
  1956      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalAlternativeSubPlan",
  1957       :                 v_state, v_econtext, op);
  1958      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  1959      0 :         break;
  1960       : 
  1961       :       case EEOP_AGG_STRICT_DESERIALIZE:
  1962       :         {
  1963      0 :           FunctionCallInfo fcinfo = op->d.agg_deserialize.fcinfo_data;
  1964       :           LLVMValueRef v_fcinfo;
  1965       :           LLVMValueRef v_argnull0;
  1966       :           LLVMBasicBlockRef b_deserialize;
  1967       : 
  1968      0 :           b_deserialize = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  1969       :                          "op.%d.deserialize", i);
  1970       : 
  1971      0 :           v_fcinfo = l_ptr_const(fcinfo,
  1972       :                      l_ptr(StructFunctionCallInfoData));
  1973      0 :           v_argnull0 = l_funcnull(b, v_fcinfo, 0);
  1974       : 
  1975      0 :           LLVMBuildCondBr(b,
  1976       :                   LLVMBuildICmp(b,
  1977       :                          LLVMIntEQ,
  1978       :                          v_argnull0,
  1979       :                          l_sbool_const(1),
  1980       :                          ""),
  1981      0 :                   opblocks[op->d.agg_deserialize.jumpnull],
  1982       :                   b_deserialize);
  1983      0 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_deserialize);
  1984       :         }
  1985       :         /* FALLTHROUGH */
  1986       : 
  1987       :       case EEOP_AGG_DESERIALIZE:
  1988       :         {
  1989       :           AggState  *aggstate;
  1990       :           FunctionCallInfo fcinfo;
  1991       : 
  1992       :           LLVMValueRef v_retval;
  1993       :           LLVMValueRef v_fcinfo_isnull;
  1994       :           LLVMValueRef v_tmpcontext;
  1995       :           LLVMValueRef v_oldcontext;
  1996       : 
  1997      0 :           aggstate = op->d.agg_deserialize.aggstate;
  1998      0 :           fcinfo = op->d.agg_deserialize.fcinfo_data;
  1999       : 
  2000      0 :           v_tmpcontext =
  2001      0 :             l_ptr_const(aggstate->tmpcontext->ecxt_per_tuple_memory,
  2002       :                   l_ptr(StructMemoryContextData));
  2003      0 :           v_oldcontext = l_mcxt_switch(mod, b, v_tmpcontext);
  2004      0 :           v_retval = BuildV1Call(context, b, mod, fcinfo,
  2005       :                      &v_fcinfo_isnull);
  2006      0 :           l_mcxt_switch(mod, b, v_oldcontext);
  2007       : 
  2008      0 :           LLVMBuildStore(b, v_retval, v_resvaluep);
  2009      0 :           LLVMBuildStore(b, v_fcinfo_isnull, v_resnullp);
  2010       : 
  2011      0 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  2012      0 :           break;
  2013       :         }
  2014       : 
  2015       :       case EEOP_AGG_STRICT_INPUT_CHECK_NULLS:
  2016       :       case EEOP_AGG_STRICT_INPUT_CHECK_ARGS:
  2017       :         {
  2018      6 :           int     nargs = op->d.agg_strict_input_check.nargs;
  2019      6 :           NullableDatum *args = op->d.agg_strict_input_check.args;
  2020      6 :           bool    *nulls = op->d.agg_strict_input_check.nulls;
  2021       :           int     jumpnull;
  2022       :           int     argno;
  2023       : 
  2024       :           LLVMValueRef v_argsp;
  2025       :           LLVMValueRef v_nullsp;
  2026       :           LLVMBasicBlockRef *b_checknulls;
  2027       : 
  2028       :           Assert(nargs > 0);
  2029       : 
  2030      6 :           jumpnull = op->d.agg_strict_input_check.jumpnull;
  2031      6 :           v_argsp = l_ptr_const(args, l_ptr(StructNullableDatum));
  2032      6 :           v_nullsp = l_ptr_const(nulls, l_ptr(TypeStorageBool));
  2033       : 
  2034       :           /* create blocks for checking args */
  2035      6 :           b_checknulls = palloc(sizeof(LLVMBasicBlockRef *) * nargs);
  2036     12 :           for (argno = 0; argno < nargs; argno++)
  2037       :           {
  2038     12 :             b_checknulls[argno] =
  2039      6 :               l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  2040       :                      "op.%d.check-null.%d",
  2041       :                      i, argno);
  2042       :           }
  2043       : 
  2044      6 :           LLVMBuildBr(b, b_checknulls[0]);
  2045       : 
  2046       :           /* strict function, check for NULL args */
  2047     12 :           for (argno = 0; argno < nargs; argno++)
  2048       :           {
  2049      6 :             LLVMValueRef v_argno = l_int32_const(argno);
  2050       :             LLVMValueRef v_argisnull;
  2051       :             LLVMBasicBlockRef b_argnotnull;
  2052       : 
  2053      6 :             LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_checknulls[argno]);
  2054       : 
  2055      6 :             if (argno + 1 == nargs)
  2056      6 :               b_argnotnull = opblocks[i + 1];
  2057       :             else
  2058      0 :               b_argnotnull = b_checknulls[argno + 1];
  2059       : 
  2060      6 :             if (opcode == EEOP_AGG_STRICT_INPUT_CHECK_NULLS)
  2061      2 :               v_argisnull = l_load_gep1(b, v_nullsp, v_argno, "");
  2062       :             else
  2063       :             {
  2064       :               LLVMValueRef v_argn;
  2065       : 
  2066      4 :               v_argn = LLVMBuildGEP(b, v_argsp, &v_argno, 1, "");
  2067      4 :               v_argisnull =
  2068       :                 l_load_struct_gep(b, v_argn,
  2069       :                          FIELDNO_NULLABLE_DATUM_ISNULL,
  2070       :                          "");
  2071       :             }
  2072       : 
  2073      6 :             LLVMBuildCondBr(b,
  2074       :                     LLVMBuildICmp(b,
  2075       :                            LLVMIntEQ,
  2076       :                            v_argisnull,
  2077       :                            l_sbool_const(1), ""),
  2078      6 :                     opblocks[jumpnull],
  2079       :                     b_argnotnull);
  2080       :           }
  2081       : 
  2082      6 :           break;
  2083       :         }
  2084       : 
  2085       :       case EEOP_AGG_INIT_TRANS:
  2086       :         {
  2087       :           AggState  *aggstate;
  2088       :           AggStatePerTrans pertrans;
  2089       : 
  2090       :           LLVMValueRef v_aggstatep;
  2091       :           LLVMValueRef v_pertransp;
  2092       : 
  2093       :           LLVMValueRef v_allpergroupsp;
  2094       : 
  2095       :           LLVMValueRef v_pergroupp;
  2096       : 
  2097       :           LLVMValueRef v_setoff,
  2098       :                 v_transno;
  2099       : 
  2100       :           LLVMValueRef v_notransvalue;
  2101       : 
  2102       :           LLVMBasicBlockRef b_init;
  2103       : 
  2104      4 :           aggstate = op->d.agg_init_trans.aggstate;
  2105      4 :           pertrans = op->d.agg_init_trans.pertrans;
  2106       : 
  2107      4 :           v_aggstatep = l_ptr_const(aggstate,
  2108       :                        l_ptr(StructAggState));
  2109      4 :           v_pertransp = l_ptr_const(pertrans,
  2110       :                        l_ptr(StructAggStatePerTransData));
  2111       : 
  2112       :           /*
  2113       :           * pergroup = &aggstate->all_pergroups
  2114       :           * [op->d.agg_init_trans_check.setoff]
  2115       :           * [op->d.agg_init_trans_check.transno];
  2116       :           */
  2117      4 :           v_allpergroupsp =
  2118       :             l_load_struct_gep(b, v_aggstatep,
  2119       :                      FIELDNO_AGGSTATE_ALL_PERGROUPS,
  2120       :                      "aggstate.all_pergroups");
  2121      4 :           v_setoff = l_int32_const(op->d.agg_init_trans.setoff);
  2122      4 :           v_transno = l_int32_const(op->d.agg_init_trans.transno);
  2123      4 :           v_pergroupp =
  2124      4 :             LLVMBuildGEP(b,
  2125       :                   l_load_gep1(b, v_allpergroupsp, v_setoff, ""),
  2126       :                   &v_transno, 1, "");
  2127       : 
  2128      4 :           v_notransvalue =
  2129       :             l_load_struct_gep(b, v_pergroupp,
  2130       :                      FIELDNO_AGGSTATEPERGROUPDATA_NOTRANSVALUE,
  2131       :                      "notransvalue");
  2132       : 
  2133      4 :           b_init = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  2134       :                      "op.%d.inittrans", i);
  2135       : 
  2136      4 :           LLVMBuildCondBr(b,
  2137       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_notransvalue,
  2138       :                          l_sbool_const(1), ""),
  2139       :                   b_init,
  2140      4 :                   opblocks[i + 1]);
  2141       : 
  2142      4 :           LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_init);
  2143       : 
  2144       :           {
  2145       :             LLVMValueRef params[3];
  2146       :             LLVMValueRef v_curaggcontext;
  2147       :             LLVMValueRef v_current_set;
  2148       :             LLVMValueRef v_aggcontext;
  2149       : 
  2150      4 :             v_aggcontext = l_ptr_const(op->d.agg_init_trans.aggcontext,
  2151       :                          l_ptr(StructExprContext));
  2152       : 
  2153      4 :             v_current_set =
  2154       :               LLVMBuildStructGEP(b,
  2155       :                        v_aggstatep,
  2156       :                        FIELDNO_AGGSTATE_CURRENT_SET,
  2157       :                        "aggstate.current_set");
  2158      4 :             v_curaggcontext =
  2159       :               LLVMBuildStructGEP(b,
  2160       :                        v_aggstatep,
  2161       :                        FIELDNO_AGGSTATE_CURAGGCONTEXT,
  2162       :                        "aggstate.curaggcontext");
  2163       : 
  2164      4 :             LLVMBuildStore(b, l_int32_const(op->d.agg_init_trans.setno),
  2165       :                    v_current_set);
  2166      4 :             LLVMBuildStore(b, v_aggcontext,
  2167       :                    v_curaggcontext);
  2168       : 
  2169      4 :             params[0] = v_aggstatep;
  2170      4 :             params[1] = v_pertransp;
  2171      4 :             params[2] = v_pergroupp;
  2172       : 
  2173      4 :             LLVMBuildCall(b,
  2174       :                    llvm_get_decl(mod, FuncExecAggInitGroup),
  2175       :                    params, lengthof(params),
  2176       :                    "");
  2177       :           }
  2178      4 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[op->d.agg_init_trans.jumpnull]);
  2179       : 
  2180      4 :           break;
  2181       :         }
  2182       : 
  2183       :       case EEOP_AGG_STRICT_TRANS_CHECK:
  2184       :         {
  2185       :           AggState  *aggstate;
  2186       :           LLVMValueRef v_setoff,
  2187       :                 v_transno;
  2188       : 
  2189       :           LLVMValueRef v_aggstatep;
  2190       :           LLVMValueRef v_allpergroupsp;
  2191       : 
  2192       :           LLVMValueRef v_transnull;
  2193       :           LLVMValueRef v_pergroupp;
  2194       : 
  2195     224 :           int     jumpnull = op->d.agg_strict_trans_check.jumpnull;
  2196       : 
  2197     224 :           aggstate = op->d.agg_strict_trans_check.aggstate;
  2198     224 :           v_aggstatep = l_ptr_const(aggstate, l_ptr(StructAggState));
  2199       : 
  2200       :           /*
  2201       :           * pergroup = &aggstate->all_pergroups
  2202       :           * [op->d.agg_strict_trans_check.setoff]
  2203       :           * [op->d.agg_init_trans_check.transno];
  2204       :           */
  2205     224 :           v_allpergroupsp =
  2206       :             l_load_struct_gep(b, v_aggstatep,
  2207       :                      FIELDNO_AGGSTATE_ALL_PERGROUPS,
  2208       :                      "aggstate.all_pergroups");
  2209     224 :           v_setoff =
  2210     224 :             l_int32_const(op->d.agg_strict_trans_check.setoff);
  2211     224 :           v_transno =
  2212     224 :             l_int32_const(op->d.agg_strict_trans_check.transno);
  2213     224 :           v_pergroupp =
  2214     224 :             LLVMBuildGEP(b,
  2215       :                   l_load_gep1(b, v_allpergroupsp, v_setoff, ""),
  2216       :                   &v_transno, 1, "");
  2217       : 
  2218     224 :           v_transnull =
  2219       :             l_load_struct_gep(b, v_pergroupp,
  2220       :                      FIELDNO_AGGSTATEPERGROUPDATA_TRANSVALUEISNULL,
  2221       :                      "transnull");
  2222       : 
  2223     448 :           LLVMBuildCondBr(b,
  2224       :                   LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ, v_transnull,
  2225       :                          l_sbool_const(1), ""),
  2226     224 :                   opblocks[jumpnull],
  2227     224 :                   opblocks[i + 1]);
  2228       : 
  2229     224 :           break;
  2230       :         }
  2231       : 
  2232       :       case EEOP_AGG_PLAIN_TRANS_BYVAL:
  2233       :       case EEOP_AGG_PLAIN_TRANS:
  2234       :         {
  2235       :           AggState  *aggstate;
  2236       :           AggStatePerTrans pertrans;
  2237       :           FunctionCallInfo fcinfo;
  2238       : 
  2239       :           LLVMValueRef v_aggstatep;
  2240       :           LLVMValueRef v_fcinfo;
  2241       :           LLVMValueRef v_fcinfo_isnull;
  2242       : 
  2243       :           LLVMValueRef v_transvaluep;
  2244       :           LLVMValueRef v_transnullp;
  2245       : 
  2246       :           LLVMValueRef v_setoff;
  2247       :           LLVMValueRef v_transno;
  2248       : 
  2249       :           LLVMValueRef v_aggcontext;
  2250       : 
  2251       :           LLVMValueRef v_allpergroupsp;
  2252       :           LLVMValueRef v_current_setp;
  2253       :           LLVMValueRef v_current_pertransp;
  2254       :           LLVMValueRef v_curaggcontext;
  2255       : 
  2256       :           LLVMValueRef v_pertransp;
  2257       : 
  2258       :           LLVMValueRef v_pergroupp;
  2259       : 
  2260       :           LLVMValueRef v_retval;
  2261       : 
  2262       :           LLVMValueRef v_tmpcontext;
  2263       :           LLVMValueRef v_oldcontext;
  2264       : 
  2265     236 :           aggstate = op->d.agg_trans.aggstate;
  2266     236 :           pertrans = op->d.agg_trans.pertrans;
  2267       : 
  2268     236 :           fcinfo = pertrans->transfn_fcinfo;
  2269       : 
  2270     236 :           v_aggstatep = l_ptr_const(aggstate,
  2271       :                        l_ptr(StructAggState));
  2272     236 :           v_pertransp = l_ptr_const(pertrans,
  2273       :                        l_ptr(StructAggStatePerTransData));
  2274       : 
  2275       :           /*
  2276       :           * pergroup = &aggstate->all_pergroups
  2277       :           * [op->d.agg_strict_trans_check.setoff]
  2278       :           * [op->d.agg_init_trans_check.transno];
  2279       :           */
  2280     236 :           v_allpergroupsp =
  2281       :             l_load_struct_gep(b, v_aggstatep,
  2282       :                      FIELDNO_AGGSTATE_ALL_PERGROUPS,
  2283       :                      "aggstate.all_pergroups");
  2284     236 :           v_setoff = l_int32_const(op->d.agg_trans.setoff);
  2285     236 :           v_transno = l_int32_const(op->d.agg_trans.transno);
  2286     236 :           v_pergroupp =
  2287     236 :             LLVMBuildGEP(b,
  2288       :                   l_load_gep1(b, v_allpergroupsp, v_setoff, ""),
  2289       :                   &v_transno, 1, "");
  2290       : 
  2291     236 :           v_fcinfo = l_ptr_const(fcinfo,
  2292       :                      l_ptr(StructFunctionCallInfoData));
  2293     236 :           v_aggcontext = l_ptr_const(op->d.agg_trans.aggcontext,
  2294       :                        l_ptr(StructExprContext));
  2295       : 
  2296     236 :           v_current_setp =
  2297       :             LLVMBuildStructGEP(b,
  2298       :                      v_aggstatep,
  2299       :                      FIELDNO_AGGSTATE_CURRENT_SET,
  2300       :                      "aggstate.current_set");
  2301     236 :           v_curaggcontext =
  2302       :             LLVMBuildStructGEP(b,
  2303       :                      v_aggstatep,
  2304       :                      FIELDNO_AGGSTATE_CURAGGCONTEXT,
  2305       :                      "aggstate.curaggcontext");
  2306     236 :           v_current_pertransp =
  2307       :             LLVMBuildStructGEP(b,
  2308       :                      v_aggstatep,
  2309       :                      FIELDNO_AGGSTATE_CURPERTRANS,
  2310       :                      "aggstate.curpertrans");
  2311       : 
  2312       :           /* set aggstate globals */
  2313     236 :           LLVMBuildStore(b, v_aggcontext, v_curaggcontext);
  2314     236 :           LLVMBuildStore(b, l_int32_const(op->d.agg_trans.setno),
  2315       :                  v_current_setp);
  2316     236 :           LLVMBuildStore(b, v_pertransp, v_current_pertransp);
  2317       : 
  2318       :           /* invoke transition function in per-tuple context */
  2319     236 :           v_tmpcontext =
  2320     236 :             l_ptr_const(aggstate->tmpcontext->ecxt_per_tuple_memory,
  2321       :                   l_ptr(StructMemoryContextData));
  2322     236 :           v_oldcontext = l_mcxt_switch(mod, b, v_tmpcontext);
  2323       : 
  2324       :           /* store transvalue in fcinfo->args[0] */
  2325     236 :           v_transvaluep =
  2326       :             LLVMBuildStructGEP(b, v_pergroupp,
  2327       :                      FIELDNO_AGGSTATEPERGROUPDATA_TRANSVALUE,
  2328       :                      "transvalue");
  2329     236 :           v_transnullp =
  2330       :             LLVMBuildStructGEP(b, v_pergroupp,
  2331       :                      FIELDNO_AGGSTATEPERGROUPDATA_TRANSVALUEISNULL,
  2332       :                      "transnullp");
  2333     236 :           LLVMBuildStore(b,
  2334       :                  LLVMBuildLoad(b, v_transvaluep,
  2335       :                         "transvalue"),
  2336       :                  l_funcvaluep(b, v_fcinfo, 0));
  2337     236 :           LLVMBuildStore(b,
  2338       :                  LLVMBuildLoad(b, v_transnullp, "transnull"),
  2339       :                  l_funcnullp(b, v_fcinfo, 0));
  2340       : 
  2341       :           /* and invoke transition function */
  2342     236 :           v_retval = BuildV1Call(context, b, mod, fcinfo,
  2343       :                      &v_fcinfo_isnull);
  2344       : 
  2345       :           /*
  2346       :           * For pass-by-ref datatype, must copy the new value into
  2347       :           * aggcontext and free the prior transValue. But if
  2348       :           * transfn returned a pointer to its first input, we don't
  2349       :           * need to do anything. Also, if transfn returned a
  2350       :           * pointer to a R/W expanded object that is already a
  2351       :           * child of the aggcontext, assume we can adopt that value
  2352       :           * without copying it.
  2353       :           */
  2354     236 :           if (opcode == EEOP_AGG_PLAIN_TRANS)
  2355       :           {
  2356       :             LLVMBasicBlockRef b_call;
  2357       :             LLVMBasicBlockRef b_nocall;
  2358       :             LLVMValueRef v_fn;
  2359       :             LLVMValueRef v_transvalue;
  2360       :             LLVMValueRef v_transnull;
  2361       :             LLVMValueRef v_newval;
  2362       :             LLVMValueRef params[6];
  2363       : 
  2364      0 :             b_call = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  2365       :                        "op.%d.transcall", i);
  2366      0 :             b_nocall = l_bb_before_v(opblocks[i + 1],
  2367       :                         "op.%d.transnocall", i);
  2368       : 
  2369      0 :             v_transvalue = LLVMBuildLoad(b, v_transvaluep, "");
  2370      0 :             v_transnull = LLVMBuildLoad(b, v_transnullp, "");
  2371       : 
  2372       :             /*
  2373       :             * DatumGetPointer(newVal) !=
  2374       :             * DatumGetPointer(pergroup->transValue))
  2375       :             */
  2376      0 :             LLVMBuildCondBr(b,
  2377       :                     LLVMBuildICmp(b, LLVMIntEQ,
  2378       :                            v_transvalue,
  2379       :                            v_retval, ""),
  2380       :                     b_nocall, b_call);
  2381       : 
  2382       :             /* returned datum not passed datum, reparent */
  2383      0 :             LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_call);
  2384       : 
  2385      0 :             params[0] = v_aggstatep;
  2386      0 :             params[1] = v_pertransp;
  2387      0 :             params[2] = v_retval;
  2388      0 :             params[3] = LLVMBuildTrunc(b, v_fcinfo_isnull,
  2389       :                          TypeParamBool, "");
  2390      0 :             params[4] = v_transvalue;
  2391      0 :             params[5] = LLVMBuildTrunc(b, v_transnull,
  2392       :                          TypeParamBool, "");
  2393       : 
  2394      0 :             v_fn = llvm_get_decl(mod, FuncExecAggTransReparent);
  2395      0 :             v_newval =
  2396       :               LLVMBuildCall(b, v_fn,
  2397       :                      params, lengthof(params),
  2398       :                      "");
  2399       : 
  2400       :             /* store trans value */
  2401      0 :             LLVMBuildStore(b, v_newval, v_transvaluep);
  2402      0 :             LLVMBuildStore(b, v_fcinfo_isnull, v_transnullp);
  2403       : 
  2404      0 :             l_mcxt_switch(mod, b, v_oldcontext);
  2405      0 :             LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  2406       : 
  2407       :             /* returned datum passed datum, no need to reparent */
  2408      0 :             LLVMPositionBuilderAtEnd(b, b_nocall);
  2409       :           }
  2410       : 
  2411       :           /* store trans value */
  2412     236 :           LLVMBuildStore(b, v_retval, v_transvaluep);
  2413     236 :           LLVMBuildStore(b, v_fcinfo_isnull, v_transnullp);
  2414       : 
  2415     236 :           l_mcxt_switch(mod, b, v_oldcontext);
  2416       : 
  2417     236 :           LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  2418     236 :           break;
  2419       :         }
  2420       : 
  2421       :       case EEOP_AGG_ORDERED_TRANS_DATUM:
  2422      2 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalAggOrderedTransDatum",
  2423       :                 v_state, v_econtext, op);
  2424      2 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  2425      2 :         break;
  2426       : 
  2427       :       case EEOP_AGG_ORDERED_TRANS_TUPLE:
  2428      0 :         build_EvalXFunc(b, mod, "ExecEvalAggOrderedTransTuple",
  2429       :                 v_state, v_econtext, op);
  2430      0 :         LLVMBuildBr(b, opblocks[i + 1]);
  2431      0 :         break;
  2432       : 
  2433       :       case EEOP_LAST:
  2434       :         Assert(false);
  2435      0 :         break;
  2436       :     }
  2437       :   }
  2438       : 
  2439    4466 :   LLVMDisposeBuilder(b);
  2440       : 
  2441       :   /*
  2442       :   * Don't immediately emit function, instead do so the first time the
  2443       :   * expression is actually evaluated. That allows to emit a lot of
  2444       :   * functions together, avoiding a lot of repeated llvm and memory
  2445       :   * remapping overhead.
  2446       :   */
  2447       :   {
  2448       : 
  2449    4466 :     CompiledExprState *cstate = palloc0(sizeof(CompiledExprState));
  2450       : 
  2451    4466 :     cstate->context = context;
  2452    4466 :     cstate->funcname = funcname;
  2453       : 
  2454    4466 :     state->evalfunc = ExecRunCompiledExpr;
  2455    4466 :     state->evalfunc_private = cstate;
  2456       :   }
  2457       : 
  2458    4466 :   llvm_leave_fatal_on_oom();
  2459       : 
  2460    4466 :   INSTR_TIME_SET_CURRENT(endtime);
  2461    4466 :   INSTR_TIME_ACCUM_DIFF(context->base.instr.generation_counter,
  2462       :              endtime, starttime);
  2463       : 
  2464    4466 :   return true;
  2465       : }
  2466       : 
  2467       : /*
  2468       : * Run compiled expression.
  2469       : *
  2470       : * This will only be called the first time a JITed expression is called. We
  2471       : * first make sure the expression is still up2date, and then get a pointer to
  2472       : * the emitted function. The latter can be the first thing that triggers
  2473       : * optimizing and emitting all the generated functions.
  2474       : */
  2475       : static Datum
  2476    2770 : ExecRunCompiledExpr(ExprState *state, ExprContext *econtext, bool *isNull)
  2477       : {
  2478    2770 :   CompiledExprState *cstate = state->evalfunc_private;
  2479       :   ExprStateEvalFunc func;
  2480       : 
  2481    2770 :   CheckExprStillValid(state, econtext);
  2482       : 
  2483    2770 :   llvm_enter_fatal_on_oom();
  2484    2770 :   func = (ExprStateEvalFunc) llvm_get_function(cstate->context,
  2485       :                         cstate->funcname);
  2486    2770 :   llvm_leave_fatal_on_oom();
  2487       :   Assert(func);
  2488       : 
  2489       :   /* remove indirection via this function for future calls */
  2490    2770 :   state->evalfunc = func;
  2491       : 
  2492    2770 :   return func(state, econtext, isNull);
  2493       : }
  2494       : 
  2495       : static LLVMValueRef
  2496    1624 : BuildV1Call(LLVMJitContext *context, LLVMBuilderRef b,
  2497       :       LLVMModuleRef mod, FunctionCallInfo fcinfo,
  2498       :       LLVMValueRef *v_fcinfo_isnull)
  2499       : {
  2500       :   LLVMValueRef v_fn;
  2501       :   LLVMValueRef v_fcinfo_isnullp;
  2502       :   LLVMValueRef v_retval;
  2503       :   LLVMValueRef v_fcinfo;
  2504       : 
  2505    1624 :   v_fn = llvm_function_reference(context, b, mod, fcinfo);
  2506       : 
  2507    1624 :   v_fcinfo = l_ptr_const(fcinfo, l_ptr(StructFunctionCallInfoData));
  2508    1624 :   v_fcinfo_isnullp = LLVMBuildStructGEP(b, v_fcinfo,
  2509       :                      FIELDNO_FUNCTIONCALLINFODATA_ISNULL,
  2510       :                      "v_fcinfo_isnull");
  2511    1624 :   LLVMBuildStore(b, l_sbool_const(0), v_fcinfo_isnullp);
  2512       : 
  2513    1624 :   v_retval = LLVMBuildCall(b, v_fn, &v_fcinfo, 1, "funccall");
  2514       : 
  2515    1624 :   if (v_fcinfo_isnull)
  2516    1624 :     *v_fcinfo_isnull = LLVMBuildLoad(b, v_fcinfo_isnullp, "");
  2517       : 
  2518       :   /*
  2519       :   * Add lifetime-end annotation, signalling that writes to memory don't
  2520       :   * have to be retained (important for inlining potential).
  2521       :   */
  2522       :   {
  2523    1624 :     LLVMValueRef v_lifetime = create_LifetimeEnd(mod);
  2524       :     LLVMValueRef params[2];
  2525       : 
  2526    1624 :     params[0] = l_int64_const(sizeof(NullableDatum) * fcinfo->nargs);
  2527    1624 :     params[1] = l_ptr_const(fcinfo->args, l_ptr(LLVMInt8Type()));
  2528    1624 :     LLVMBuildCall(b, v_lifetime, params, lengthof(params), "");
  2529       : 
  2530    1624 :     params[0] = l_int64_const(sizeof(fcinfo->isnull));
  2531    1624 :     params[1] = l_ptr_const(&fcinfo->isnull, l_ptr(LLVMInt8Type()));
  2532    1624 :     LLVMBuildCall(b, v_lifetime, params, lengthof(params), "");
  2533       :   }
  2534       : 
  2535    1624 :   return v_retval;
  2536       : }
  2537       : 
  2538       : /*
  2539       : * Implement an expression step by calling the function funcname.
  2540       : */
  2541       : static void
  2542     878 : build_EvalXFunc(LLVMBuilderRef b, LLVMModuleRef mod, const char *funcname,
  2543       :         LLVMValueRef v_state, LLVMValueRef v_econtext,
  2544       :         ExprEvalStep *op)
  2545       : {
  2546       :   LLVMTypeRef sig;
  2547       :   LLVMValueRef v_fn;
  2548       :   LLVMTypeRef param_types[3];
  2549       :   LLVMValueRef params[3];
  2550       : 
  2551     878 :   v_fn = LLVMGetNamedFunction(mod, funcname);
  2552     878 :   if (!v_fn)
  2553       :   {
  2554     208 :     param_types[0] = l_ptr(StructExprState);
  2555     208 :     param_types[1] = l_ptr(StructExprEvalStep);
  2556     208 :     param_types[2] = l_ptr(StructExprContext);
  2557       : 
  2558     208 :     sig = LLVMFunctionType(LLVMVoidType(),
  2559       :                param_types, lengthof(param_types),
  2560       :                false);
  2561     208 :     v_fn = LLVMAddFunction(mod, funcname, sig);
  2562       :   }
  2563       : 
  2564     878 :   params[0] = v_state;
  2565     878 :   params[1] = l_ptr_const(op, l_ptr(StructExprEvalStep));
  2566     878 :   params[2] = v_econtext;
  2567       : 
  2568     878 :   LLVMBuildCall(b,
  2569       :          v_fn,
  2570       :          params, lengthof(params), "");
  2571     878 : }
  2572       : 
  2573       : static LLVMValueRef
  2574    1624 : create_LifetimeEnd(LLVMModuleRef mod)
  2575       : {
  2576       :   LLVMTypeRef sig;
  2577       :   LLVMValueRef fn;
  2578       :   LLVMTypeRef param_types[2];
  2579       : 
  2580       :   /* LLVM 5+ has a variadic pointer argument */
  2581       : #if LLVM_VERSION_MAJOR < 5
  2582       :   const char *nm = "llvm.lifetime.end";
  2583       : #else
  2584    1624 :   const char *nm = "llvm.lifetime.end.p0i8";
  2585       : #endif
  2586       : 
  2587    1624 :   fn = LLVMGetNamedFunction(mod, nm);
  2588    1624 :   if (fn)
  2589     846 :     return fn;
  2590       : 
  2591     778 :   param_types[0] = LLVMInt64Type();
  2592     778 :   param_types[1] = l_ptr(LLVMInt8Type());
  2593       : 
  2594     778 :   sig = LLVMFunctionType(LLVMVoidType(),
  2595       :              param_types, lengthof(param_types),
  2596       :              false);
  2597     778 :   fn = LLVMAddFunction(mod, nm, sig);
  2598       : 
  2599     778 :   LLVMSetFunctionCallConv(fn, LLVMCCallConv);
  2600       : 
  2601       :   Assert(LLVMGetIntrinsicID(fn));
  2602       : 
  2603     778 :   return fn;
  2604       : }

Generated by: LCOV version 1.13